Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1 Batdongsan.com.vn

 

Năm 2019, đưa cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vào khai thác

01/04/2017 08:15

Truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Văn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo về việc kiểm tra các Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ.

cao tốc Trung Lương
Năm 2019, đưa cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vào khai thác

Theo đó, với Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) khẩn trương phê duyệt điều chỉnh dự án trong tháng 3 năm 2017; Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư Dự án điều chỉnh. Nhà đầu tư chủ động huy động mọi nguồn lực của mình để triển khai Dự án theo đúng quy định của pháp luật và cam kết trong Hợp đồng đã ký; bảo đảm đưa Dự án vào khai thác trong năm 2019.

Với Dự án đường cao tốc Tp.HCM - Trung Lương, Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính làm rõ cơ chế quản lý với trạm thu phí Dự án đường cao tốc Tp.HCM - Trung Lương sau khi kết thúc thời gian nhượng quyền thu phí của Dự án vào ngày 31/12/2018, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Với Dự án đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, Bộ GTVT khẩn trương lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án (FS) trong tháng 3/2017; khẩn trương tổ chức lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai Dự án. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Bộ GTVT đề xuất giải pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; bảo đảm đưa Dự án vào khai thác đồng bộ với đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận trong năm 2019.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại tích cực tham gia đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông vận tải theo hình thức Hợp đồng BOT phù hợp với các quy định có liên quan; đồng thời, phối hợp với Bộ GTVT đề xuất giải pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các Bộ, ngành liên quan, các đơn vị tư vấn, nhà đầu tư phải nâng cao trách nhiệm, năng lực trong quá trình triển khai các Dự án; đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn trong thi công, không gây ô nhiễm môi trường; tăng cường phối hợp với các địa phương có liên quan; bảo đảm đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ của nhà nước, nhà đầu tư và nhân dân trong vùng.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT và nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, đền bù tái định cư với các dự án trên địa bàn.

Theo Vietstock
Chat