Nên giao sử dụng đất nông nghiệp không có thời hạn?

17/05/2013 13:20  |  Theo NDHMoney

Đối đất nông nghiệp, Nhà nước nên giao cho các tổ chức và cá nhân “sử dụng ổn định lâu dài”. Thu hồi đất cần đền bù theo giá thị trường. Đây là một số kiến nghị của người dân trong một chương trình tham vấn cộng đồng đóng góp cho Dự thảo Luật đất đai sửa đổi.

Sáng 17/5, Quỹ Hợp tác và Phát triển phối hợp với Viện nghiên cứu lập pháp - Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã tổ chức Tọa đàm công bố một số kết quả tham vấn cộng đồng để xin ý kiến về những nội dung sửa đổi bổ sung Luật đất đai.

Image


Đất nông nghiệp: Cần giao sử dụng ổn định lâu dài

Theo kiến nghị của người dân tại 3 tỉnh Bắc Giang, Hà Tĩnh, thành phố Hồ Chí Minh, Nhà nước nên giao cho các tổ chức và cá nhân “sử dụng ổn định lâu dài” đối với vùng đang sử dụng là đất nông nghiệp, tức là không có thời hạn. Như vậy thì người dân càng thêm yên tâm, tích cực đầu tư thâm canh, hiệu quả sử dụng đất sẽ tăng thêm; đồng thời cũng tránh được những thủ tục hành chính phiền hà mà người dân sẽ phải thực hiện để được tiếp tục sử dụng đất khi hết thời hạn.

Về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất, người dân kiến nghị nên có bước đột phá trong vấn đề hạn điền: xóa bỏ hạn điền, đối với đất đang được sử dụng làm nông nghiệp; việc giao đất ổn định lâu dài và xóa bỏ hạn mức giao đất là phù hợp với quy luật phát triển nông nghiệp hiện đại, cho phép nông dân tích tụ ruộng đất, yên tâm đầu tư, đẩy mạnh kinh tế trang trại, hình thành những vùng sản xuất chuyên canh lớn, đạt hiệu quả kinh tế cao.

Đối với ý kiến lo ngại việc tích tụ ruộng đất có thể bị một số người lợi dụng để “phát canh thu tô”, thiệt hại cho cả nông dân và Nhà nước, trong thực tế, việc này rất ít xảy ra vì lợi nhuận ở đây vẫn thấp hơ trong trường hợp họ lợi dụng để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp; hơn nữa, có thể đề ra những biện pháp để ngăn chặn.

Còn đối với ý kiến lo ngại về việc làm của nông dân khi ruộng đất đã tích tụ, thì có thể đẩy mạnh việc đào tạo các nghề phi nông nghiệp cho nông dân, như đang thực hiện. Việc giao cho Chính phủ quy định cụ thể về hạn mức giao đất nông nghiệp cho phù hợp với đặc điểm từng vùng và từng thời kỳ là cần thiết và đúng đắn, song cần thực hiện một cách cụ thể, sát hợp với từng vùng, vì ở những vùng chuyên canh khác nhau cũng như quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chậm khác nhau, thì hạn mức giao đất nông nghiệp cũng phải phù hợp với từng vùng vào những thời kỳ khác nhau.

Thu hồi đẩt: Cần bảo đảm nguyên tắc bình đắng, theo giá thị trường

Các ý kiến của người dân cho rằng, nên phân biệt các trường hợp thu hồi đất để có giải pháp xử lý thỏa đáng. Trường họp thu hồi đất để sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng thì thực hiện cơ chế trưng mua; còn các trường hợp sử dụng đất vào mục đích phát triển kinh tế thì cần bảo đảm nguyên tắc bình đắng giữa các nhà đầu tư và người bị thu hồi đất, thực hiện giá thỏa thuận theo nguyên tắc thị trường.

Bên cạnh đó, mong muốn của người dân là nhất thiết không để người dân thiệt thòi, bơ vơ sau khi không còn đất sản xuất. Ví dụ như chỉ thực hiện việc thu hồi đất, giải tỏa, khi đã bố trí xong nơi tái định cư cho người dân bị giải tỏa; quan trọng hơn nữa là quy định rõ cơ quan nào, cấp chính quyền nào có trách nhiệm thực hiện những biện pháp trên, tránh nêu ra như những ”khẩu hiệu” không đi vào cuộc sống.

Giá đất cũng là một vấn đề đang gây bức xúc trong dân, là một nguyên nhân trực tiếp gây ra những vụ khiếu kiện kéo dài, ngày càng gay gắt. Song cũng là một vấn đề phức tạp, cần có nghiên cứu thực tế, có căn cứ khoa học để xử lý. Vấn đề đặt ra là giá đất được quy định theo căn cứ nào và ai là người quyết định giá đất.
Đê bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân cóquyền sử dụng đất, người dân kiến nghi xóa bỏ sự chênh lệch quá lớn hiện nay giữa giá do Nhà nước quy định với giá thị trường, thực hiện nguyên tắc một giá, đó là giá thị trường. Khuyến khích hình thành và sử dụng rộng rãi các tổ chức tư vấn, giám định về giá đất, để việc xác định giá đất được quy định có căn cứ khoa học, khách quan, bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên.

Image
Khi thu hồi và đền bù đất, cần thực hiện nguyên tắc giá thị trường.

Cần giám sát chặt chẽ hơn việc thực hiện các chính sách, pháp luật về đất đai

Trước tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực đất đai đang diễn ra khá nghiêm trọng ở nhiều dịa phương, người dân kiến nghị cần bổ sung thêm những quy định chặt chẽ và cụ thể hơn về việc xử lý những cán bộ, công chức vỉ phạm hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thi hành Luật Đất đai. Trong đó, cần quy định trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cơ quan trong trường hợp cơ quan đã có những quy định trái luật gây thiệt hại cho dân hoặc có cán bộ, công chức vi phạm luật, thu vén cho mình những lợi ích bất hợp pháp.

Bên cạnh đó, Nhà nước cần thực hiện việc công bố công khai, minh bạch hệ thống văn bản quy phạm về đất đai cũng như toàn bộ các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai và các bước tiến hành, như thời hạn thực hiện quy hoạch, các biện pháp đền bù, giá đất,... để người dân và các tổ chức xã hội được biết và tham gia giám sát việc thực hiện. Đồng thời, cần thực hiện đúng đắn trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước đối vói dân vê việc thực hiện pháp luật về đất đai ở mỗi địa phương; tổ chức các cuộc phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách, luật pháp về đất đai.

Về các đối tượng có quyền tham gia giám sát, không nên chỉ bó hẹp trong “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận”, mà nên mở rộng cho các Hội, Hiệp hội ngành nghề khác để những tổ chức này tham gia một cách bình đẳng các hoạt động giám sát, phản biện xã hội ở mỗi cấp đối với những vấn đề về đất đai liên quan đến ngành nghề và phạm vi hoạt động của mỗi tổ chức.

Dành cho người xây nhà