Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Nghiên cứu rút ngắn thủ tục đền bù giải tỏa

16/01/2009 10:17 

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết số 16/2008/NQ-CP của Chính phủ (về từng bước khắc phục ùn tắc giao thông tại TP Hà Nội và TP.HCM).

Trong đó, UBND TP đã đề ra nhóm giải pháp về quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đô thị với yêu cầu phải xây dựng cơ chế tài chính để thực hiện trước công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất nhằm đảm bảo tính khả thi đối với các dự án giao thông có ý nghĩa quyết định cho sự phát triển giao thông của TP và toàn vùng. UBND TP cũng giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở - ngành và UBND các quận huyện liên quan để nghiên cứu rút ngắn các thủ tục đối với việc thực hiện trước công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và quản lý quỹ đất sau khi được thu hồi...

TP sẽ tiếp tục triển khai lập các quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và phối hợp thi công với công trình giao thông để đảm bảo tính đồng bộ trong triển khai quy hoạch giao thông. Các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy hoạch hạ tầng kỹ thuật như quy hoạch phát triển điện lực, các lưu vực thoát nước, cấp nước, bưu chính viễn thông, xây dựng ngầm…

Theo Tuổi Trẻ Online

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang