Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Người dân có quyền nhận “sổ đỏ” được ký trước ngày 1/8

07/08/2009 08:20

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa ra văn bản số 2752/BTNMT-TCQLĐĐ hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ).

Theo đó, trong khi chờ các văn bản hướng dẫn việc cấp sổ đỏ (theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản) có hiệu lực thi hành, Bộ TN&MT đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ chỉ đạo cơ quan TN&MT, xây dựng và các cơ quan liên quan ở địa phương rà soát sổ đỏ đã ký trước ngày 1/8/2009 để trao cho người được cấp theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các hồ sơ đã nhận trước ngày 1/8/2009, cần tiếp tục hoàn thiện để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận.

Theo HNM

Dành cho người xây nhà