Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Người nước ngoài chỉ được sở hữu chung cư tại Việt Nam theo hình thức thuê

08/06/2009 16:33

Người nước ngoài được sử dụng phần diện tích đất sử dụng chung tòa nhà chung cư theo hình thức sử dụng đất thuê, thời gian sử dụng đất thuê bằng thời gian sử dụng chung cư.Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 51/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết 19/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/8/2009.

 

Theo Nghị định, tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua, nhận thừa kế, nhận tặng cho và sở hữu căn hộ chung cư tại Việt Nam có quyền sử dụng phần diện tích đất sử dụng chung của tòa nhà chung cư đó theo hình thức sử dụng đất thuê.


Thời hạn sử dụng đất thuê bằng thời hạn sử dụng căn hộ chung cư và các thông tin về quyền sử dụng đất thuê được ghi rõ trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu nhà ở.

 

Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài chuyển quyền sở hữu căn hộ cho tổ chức, cá nhân trong nước thì bên nhận quyền sở hữu được quyền sử dụng đất ổn định, lâu dài theo quy định của phát luật về đất đai, thời hạn sử dụng đất được ghi trong Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

 

Đối tượng được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà

 

Người nước ngoài được phép cứ trú tại Việt Nam trên 12 tháng được quyền sở hữu nhà. Những trường hợp đang có sở hữu 1 nhà ở tại Việt Nam thì không được sở hữu các nhà ở khác trong phạm vi toàn quốc.

 

Trường hợp là người vào đầu tư trực tiếp tại Việt Nam thì phải có tên trong Giấy chứng nhận (GCN) đầu tư hoặc giấy tờ tương ứng còn thời hạn từ 1 năm trở lên hoặc có giấy chứng minh là thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản lý của doanh nghiệp (DN) đang hoạt động tại Việt Nam.

 

Trường hợp là người được các DN đang hoạt động tại Việt Nam thuê giữ các chức danh quản lý thì phải có hợp đồng thuê giữ chức danh quản lý hoặc có quyết định bổ nhiệm được lập bằng tiếng Việt.

 

Trường hợp là người có công đóng góp với đất nước thì phải có Huân chương hoặc Huy chương của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng.


Trường hợp là người có đóng góp đặc biệt cho đất nước thì phải có giấy tờ xác nhận của cơ quan cấp Bộ phụ trách lĩnh vực có đóng góp và gửi tới Bộ Xây dựng xem xét để trình Thủ tướng Chính phủ có văn bản cho phép.


Trường hợp là người vào Việt Nam làm việc trong lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ, môi trường, giáo dục - đào tạo... thì phải có văn bằng chứng minh có trình độ kỹ sư, cử nhân trở lên do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài cấp kèm theo giấy phép lao động hoặc giấy phép hành nghề chuyên môn tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

 

Trường hợp là người có kỹ năng đặc biệt thì phải có giấy tờ xác nhận về chuyên môn, kỹ năng của hiệp hội, hội nghề nghiệp Việt Nam... kèm theo giấy phép hành nghề chuyên môn tại Việt Nam hoặc Giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

 

Trường hợp là người kết hôn với công dân Việt Nam thì phải có giấy tờ chứng nhận kết hôn do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài cấp kèm theo hộ chiếu Việt Nam hoặc hộ khẩu thường trú và chứng minh nhân dân của vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam.

 

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận tối đa là 30 ngày

Người đề nghị cấp GCN quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở phải nộp 1 bộ hồ sơ hợp lệ tại Sở Xây dựng nơi có căn hộ.


Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Xây dựng thể hiện các nội dung trên GCN và trình UBND cấp tỉnh ký. Thời hạn cấp GCN tối đa là 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không tính thời gian bổ sung giấy tờ (nếu có).


Theo Cafe F

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang