Nhà ở trị giá từ 600 triệu đồng phải nộp thuế

27/04/2009 09:28 

Dự án Luật thuế nhà, đất được Bộ Tài chính xây dựng quy định, nhà ở có giá trị từ 600 triệu đồng trở lên phải nộp thuế hằng năm. Thời hạn có hiệu lực của luật dự kiến là 1/1/2011 và ổn định trong vòng 5 năm kể từ năm tính thuế đầu tiên.

Theo đó, nhà ở trị giá từ 600 triệu đến 1,2 tỷ đồng sẽ phải chịu thuế suất 0,05% (300.000 - 600.000 đồng); trên 1,2 tỷ đồng thuế suất là 0,1% (từ 1.200.000 đồng). Mức thuế được xác định theo diện tích nhà chịu thuế và giá của 1m2 nhà. Giá 1m2 nhà mới xây dựng (không tính giá trị của đất) được xác định căn cứ theo đơn giá nhà xây dựng mới của nhà ở cùng loại do cơ quan có thẩm quyền quy định. Đối với nhà đã sử dụng, đơn giá được trừ đi tỷ lệ 2 - 5% cho mỗi năm sử dụng, tuỳ theo loại, cấp, hạng nhà.

Hạn chế đầu cơ

Theo một quan chức Bộ Tài chính, phương án này có ưu điểm là không điều tiết đối với những người sử dụng nhà có giá trị nhỏ, có thu nhập thấp mà “nhắm” vào trường hợp sở hữu nhiều nhà, góp phần hạn chế tình trạng đầu cơ, đảm bảo công bằng xã hội. Theo phương án này thì đại bộ phận nhà ở hiện nay ở nông thôn và đô thị không thuộc diện chịu thuế mà chỉ có một số nhà mới xây dựng có diện tích lớn và nhà biệt thự là phải nộp thuế.

Dự án Luật thuế nhà ở, đất điều tiết chủ yếu với những
trường hợp sử dụng nhiều nhà, đất.

Ảnh: Đức Long.

“Cũng có ý kiến đề nghị chỉ đánh thuế đối với nhà thứ hai trở đi. Tuy nhiên, phương án này không phù hợp vì sẽ có các trường hợp như người có một nhà có giá trị lớn thì không phải chịu thuế, còn người có hai nhà nhưng đều có giá trị nhỏ thì lại phải chịu thuế; hoặc trường hợp lợi dụng mua nhà thứ hai có giá trị nhỏ hơn để chịu thuế thay cho nhà có giá trị lớn gây thất thoát ngân sách Nhà nước”, vị quan chức này nói.

Sở hữu nhiều đất sẽ chịu thuế gấp 3 - 5 lần

Thay vì mức tính thuế bằng kg thóc một ha như hiện hành, dự thảo Luật đưa ra giá tính thuế đất được căn cứ theo diện tích đất tính thuế (diện tích được quyền sử dụng - không phân biệt có sử dụng hay không) và giá của 1m2 đất - theo mục đích sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

Thuế suất dự kiến được áp dụng theo biểu lũy tiến từng phần: với phần diện tích đất chịu thuế trong hạn mức (theo quy định của cơ quan có thẩm quyền), thuế suất là 0,05%; phần diện tích hạn mức là 0,1%. Riêng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, áp dụng mức thuế suất là 0,05%.

Theo phương án này thì số thu đối với các trường hợp có quyền sử dụng một mảnh đất với mức giá trung bình thì số thuế phải nộp tương đương với mức thu hiện hành và thấp hơn. Tuy nhiên sẽ có một số trường hợp có diện tích đất lớn hoặc giá đất cao thì số thu dự kiến có thể tăng từ 3 đến 3,5 lần số thu hiện hành, có một số trường hợp tăng lên khoảng 5 lần.

Đối tượng được miễn, giảm thuế nhà đất trong Dự thảo Luật cũng được mở rộng khi bổ sung thêm nhiều trường hợp có công với cách mạng như người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; thương binh hạng 3/4, 4/4; bệnh binh 2/3, 3/3. Đồng thời, dự thảo bổ sung chính sách miễn, giảm thuế đối với đối tượng ưu đãi đầu tư, lĩnh vực xã hội hóa và lĩnh vực xã hội khác cần khuyến khích. 

Theo Bao Dat Viet

Dành cho người xây nhà