Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Nhiều địa phương chậm đầu tư xây dựng các khu tái định cư tập trung

09/06/2009 09:40 

Bộ TN&MT vừa cho biết, qua số liệu điều tra tại 16 địa phương trọng điểm về thu hồi đất, trong số diện tích đất bị thu hồi, đất nông nghiệp chiếm khoảng 89%, đất phi nông nghiệp (kể cả đất ở) chiếm 11%.

Tổng cục Quản lý đất đai cho biết, qua báo cáo đánh giá của các địa phương cho thấy, việc triển khai đầu tư xây dựng các khu tái định cư tập trung ở các địa phương còn khá chậm, nhiều địa phương chưa triển khai theo quy định. Việc thiếu quỹ nhà, quỹ đất và chưa xác định tổ chức có chức năng xây dựng khu tái định cư là tình trạng phổ biến và khá gay gắt, nhất là ở những khu có nhu cầu tái định cư lớn. Thực tế quỹ nhà đất hiện nay ở Hà Nội mới chỉ đủ đáp ứng được khoảng 40% cho nhu cầu thiết yếu phục vụ tái định cư cho những người bị thu hồi đất, chủ yếu là nhà chung cư. Thành phố Hồ Chí Minh cũng mới chỉ đáp ứng được 70% nhu cầu. Chất lượng của nhiều khu tái định cư kém, hạ tầng thiết yếu thiếu, không đồng bộ và không phù hợp với quy hoạch khu dân cư...

Theo Kinh te & Do thi

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang