Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Những khó khăn trong việc tạm dừng thu hồi dự án

25/03/2013 10:49  |  Theo VTV

Bộ xây dựng cho biết sẽ thành lập tổ công tác thực hiện việc rà soát, thu hồi và tạm dừng một số dự án bất động sản trên phạm vi cả nước. Đây là một trong những giải pháp đưa ra nhằm kiểm soát, hạn chế nguồn cung trên thị trường tránh tình trạng các DN ôm dự án để hoang, gây lãng phí tài nguyên.

Mặt khác đây cũng là giải pháp để khắc phục tình trạng các địa phương không tự cắt giảm các dự án nhất là những dự án do địa phương chấp bút phê duyệt cho phép thực hiện trước đây.

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang