Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp: Hỗ trợ mất việc nhiều hơn cả bồi thường đất?

11/03/2009 10:20

Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở sẽ được hỗ trợ bằng 20%-50% giá đất ở.

Sẽ có nhiều cấp nhà tái định cư

Theo dự thảo, người bị thu hồi đất đang sử dụng vào mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng. Nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc bằng nhà, nếu có chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thanh toán bằng tiền.

Nhà ở, đất ở tái định cư sẽ được phân theo nhiều cấp nhà, nhiều mức diện tích khác nhau phù hợp với mức bồi thường và khả năng chi trả của người được tái định cư. Đối với những hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất ở được giao đất ở, nhà ở tái định cư theo suất tái định cư tối thiểu có giá trị lớn hơn số tiền được bồi thường, hỗ trợ thì được hỗ trợ khoản chênh lệch đó. Trường hợp nhà nước thu hồi đất ở, nhà ở mà người dân phải tự lo chỗ ở ngoài khu tái định cư tập trung thì sẽ được hỗ trợ một khoản tiền bằng suất đầu tư hạ tầng tính cho một hộ gia đình tại khu tái định cư tập trung.

Nhiều khoản hỗ trợ “nặng ký”

Một điểm mới quan trọng khác của dự thảo là hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư và đất vườn, ao không được công nhận là đất ở, nếu không có đất để bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ như sau:

- Đất nông nghiệp trong khu dân cư, thửa đất nông nghiệp tiếp giáp với ranh giới phường, ranh giới khu dân cư: Người dân được hỗ trợ bằng 20%-50% giá đất ở trung bình của khu vực có đất thu hồi theo quy định trong bảng giá đất của địa phương.

- Thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở: Người dân được hỗ trợ bằng 20%-50% giá đất ở của thửa đất ở đó.

Ngoài ra, người bị thu hồi đất còn được hỗ trợ một khoản tiền lớn cho việc chuyển đổi nghề và tạo việc làm. Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất nông nghiệp để bồi thường sẽ được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm với các hình thức:

- Hỗ trợ bằng tiền từ 1,5 đến 5 lần giá trị đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi.

- Hỗ trợ bằng đất ở hoặc nhà ở hoặc đất dịch vụ đối với các địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, quỹ nhà ở.

Nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp: Hỗ trợ mất việc nhiều hơn cả bồi thường đất?

Thi công xây dựng nhà ở trên nền đất tái định cư ở quận 2, TP.HCM.


Không còn độc quyền định giá đất


Việc định giá đất từ trước đến nay đều do cơ quan nhà nước thực hiện, nhiều khi không khách quan, giá đất thấp hơn nhiều so với giá thị trường, gây thiệt thòi cho người dân bị thu hồi đất. Theo dự thảo lần này, trường hợp phải xác định lại giá đất thì Sở TN&MT thực hiện việc định giá đất, hoặc thuê tổ chức tư vấn giá đất để định giá đất cụ thể trình UBND cấp tỉnh phê duyệt. Theo Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Thế Ngọc, việc các tổ chức tư vấn giá đất hoạt động độc lập với cơ quan nhà nước sẽ giúp định giá đất khách quan hơn.

Dự thảo còn đề cập đến việc doanh nghiệp được thực hiện các dịch vụ về bồi thường, giải phóng mặt bằng với tổ chức phát triển quỹ đất, hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, người được giao đất, được thuê đất. “Nếu có những doanh nghiệp chuyên lo tạo quỹ đất “sạch” thì rất tốt bởi họ có bộ máy gọn nhẹ, hoạt động linh hoạt và chuyên nghiệp. Nhiều nước trên thế giới có doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này và cho thấy rất có hiệu quả” - ông Phạm Sĩ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, nói.

 Theo Pháp Luật TP

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang