Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Phú Yên: mức cấp đất ở đô thị tối đa 150 m2

05/09/2007 16:20  |  Theo Hà Nội Mới

Theo qui định hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân vừa được UBND tỉnh Phú Yên ban hành, mỗi hộ gia đình, cá nhân tại TP Tuy Hòa, các thị trấn huyện lỵ thuộc các huyện Sông Cầu, Tuy An, Phú Hòa, Đông Hòa và Tây Hòa có mức cấp đất ở tối đa là 150m2, riêng các thị trấn thuộc các huyện miền núi Sơn Hòa, Sông Hinh và Đồng Xuân có mức cấp đất ở tối đa là 200m2.

Mức cấp đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở tại các xã đồng bằng tối đa là 250m2, các xã miền núi tối đa là 500m2. Hạn mức công nhận đất ở theo số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình đối với thửa đất có nhà ở gắn với vườn

ao được qui định như sau: hộ có năm nhân khẩu trở xuống mức đất được công nhận bằng hai lần mức đất trên; hộ có sáu nhân khẩu trở lên mức công nhận bằng ba lần.

Đối với đất trồng cây hằng năm, nuôi trồng thủy sản, làm muối, mỗi hộ được cấp không quá 2ha; đất trồng cây lâu năm tại các xã đồng bằng cấp không quá 10ha mỗi hộ, các xã miền núi không quá 30ha mỗi hộ.

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang