Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Quản lý đất đai: sẽ "nóng" trong phiên họp Chính phủ sắp tới

02/06/2009 09:16

Trong chương trình nghị sự của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ diễn ra vào ngày 3-6 tới, dự thảo Nghị định quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được Chính phủ thảo luận cùng với nhiều báo cáo quan trọng khác.

Quản lý đất đai: sẽ "nóng" trong phiên họp Chính phủ sắp tới

Người dân làm thủ tục hiệp thương tại Ban bồi thường và giải phóng mặt bằng quận 2 sáng 6-2

Dự thảo Nghị định quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được Chính phủ thảo luận trong kỳ họp tới.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, dự thảo này gồm 3 chương với những quy định cụ thể về quy hoạch sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất và cho thuê đất; giá đất; tổ chức phát triển quỹ đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sử dụng đất công trình ngầm và gia hạn sử dụng đất.

Các nội dung quy định tại Nghị định này sẽ cơ bản giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình thi hành pháp luật về đất đai.

Vấn đề quản lý đất đai đang được các đại biểu Quốc hội thảo luận nhiều tại các phiên họp của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XII hiện đang diễn ra. Nhiều đại biểu băn khăn về tình trạng quản lý đất công, giữa quy định và thực tiễn quản lý hiện còn có khoảng cách và bất cập, đòi hỏi cần có các biện pháp tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai.

Theo Chinh phu

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang