Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Quảng Nam: Đề nghị điểu chỉnh tăng diện tích cụm công nghiệp Trảng Nhật

23/05/2011 08:14

UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo triển khai lập quy hoạch điều chỉnh, bổ sung mạng lưới cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2015.

Đề nghị tăng diện tích cụm công nghiệp Trảng Nhật I lên gần 90 ha được đưa ra do Quảng Nam có nhu cầu đề nghị mở rộng về phía Đông với diện tích 16 ha.

Đồng thời, tỉnh đề xuất Bộ Công Thương, Cục Công nghiệp Địa phương xem xét và có văn bản thỏa thuận thống nhất quy hoạch điều chỉnh, bổ sung mạng lưới cụm công nghiệp trên.

Theo quy hoạch, toàn tỉnh gồm 108 cụm công nghiệp với tổng diện tích 2.328 ha. Trong đó, cụm công nghiệp Trảng Nhật I đã được phê duyệt và công bố quy hoạch với diện tích 73,66 ha.

Do nhu cầu của địa phương đề nghị mở rộng về phía Đông với diện tích 16 ha, UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh quy mô diện tích cụm công nghiệp Trảng Nhật I lên gần 90 ha.

(Theo DVT)

Dành cho người xây nhà

Chat với Batdongsan.com.vn