Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Quảng Ninh: Sẽ có 42 cụm công nghiệp vào năm 2020

11/07/2011 08:35 

Đến năm 2020 Quảng Ninh sẽ có 42 cụm công nghiệp được hoàn thiện và đưa vào phục vụ sản xuất.

Trong giai đoạn 2011-2015, Quảng Ninh sẽ dành 2.800 tỷ đồng xây dựng mới 19 cụm công nghiệp và mở rộng 1 cụm, với tổng diện tích tăng thêm khoảng 550ha. Đến cuối giai đoạn, tỉnh phấn đấu thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư lấp đầy 60% các cụm công nghiệp.

Giai đoạn 2016-2020, Quảng Ninh sẽ dành 2.900 tỷ đồng xây dựng mới 13 cụm công nghiệp, mở rộng 13 cụm công nghiệp đã có, với diện tích tăng thêm là khoảng 580ha.

Như vậy, đến năm 2020 Quảng Ninh sẽ có thêm 42 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 1.425ha, bình quân gần 34 ha/1 cụm.

Theo dự kiến của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh, sau khi số cụm công nghiệp này được đầu tư và đi vào phục vụ sản xuất, mỗi năm khu vực này đem về khoảng 1.300-1.500 tỷ đồng giá trị sản xuất công nghiệp và tạo việc làm cho khoảng 100-150 nghìn lao động, chủ yếu là lao động tại chỗ…

(Theo VEN)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang