Theo quy hoạch, đến năm 2025, KKT có diện tích đất đai tự nhiên khoảng 56.685 ha, quy mô dân số khoảng 50.000 người. KKT có các khu chức năng và hạ tầng đô thị đồng bộ, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, thuận lợi, khai thác tối đa các lợi thế sẵn có về vị trí địa lý và tài nguyên thiên nhiên để phát triển các ngành công nghiệp theo định hướng xuất khẩu. Trên cơ sở này, xây dựng KKT đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo gắn liền với khu thương mại và công nghiệp Hà Tân, khu vực du lịch sinh thái Nước Sốt-Sơn Kim. Khu vực đô thị phát triển tập trung tại thị trấn Tây Sơn mở rộng.

Tổ chức không gian khu vực cửa khẩu được quy hoạch phù hợp với chức năng cửa khẩu quốc tế, phù hợp yêu cầu giao thương quốc tế và an ninh quốc phòng. Các điểm dân cư nông thôn được tổ chức đáp ứng yêu cầu về nâng cao điều kiện sống đồng thời giữ vững được bản sắc riêng của các dân tộc trong vùng.

Về định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật KTT, trước hết giao thông phải bảo đảm gắn kết với hệ thống hạ tầng quốc gia liên quan, có sự kết nối với các khu vực trọng điểm kinh tế của nước bạn Lào. Các hạ tầng liên quan như cấp điện, nước, thoát nước thải, bưu chính viễn thông... được xây dựng trên cơ sở giữ gìn môi trường, sinh thái, phát huy cao nhất hiệu quả phục vụ sự phát triển chung của KKT.

Theo Diễn đàn Doanh Nghiệp