Quy rõ trách nhiệm chậm tiến độ các công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long

16/10/2008 10:56 

HĐND TP.Hà Nội vừa ra văn bản số 07/TB - HĐND, thông báo kết luận của Trưởng đoàn giám sát HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh về việc triển khai, tiến độ các công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Cầu Vĩnh Tuy chậm so với dự kiến.

Giải ngân mới đạt 33% kế hoạch

Về kết quả giám sát tiến độ các công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội cho thấy, đến tháng 9.2008 công tác khảo sát, quy hoạch mới hoàn thành 3/7 đồ án cần hoàn thành, phê duyệt; công tác chuẩn bị đầu tư mới có 9/24 dự án cần hoàn thành phê duyệt; 2/16 dự án hoàn thành giải phóng mặt bằng; khởi công được 6/25 dự án cần khởi công trong năm 2008.

Khối lượng thực hiện chung các công trình sử dụng vốn ngân sách của địa phương mới đạt 40%, giải ngân mới đạt 33% kế hoạch. Thậm chí nhiều công trình, dự án dù đã được phép áp dụng các cơ chế đặc thù, nhưng cũng không có khả năng hoàn thành đúng tiến độ.

Về nguyên nhân của sự chậm trễ, đoàn giám sát khẳng định, ngoài vấn đề do cơ chế, chính sách, lạm phát... thì nguyên nhân chủ quan là chủ yếu và tập trung vào 7 nhóm vấn đề:

Thứ nhất, việc xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch tiến độ của một số công trình chưa lường hết khó khăn, vượt quá khả năng của các chủ đầu tư và nhà thầu (công trình cầu Vĩnh Tuy), không phù hợp năng lực thực hiện (công trình Bảo tàng HN, cung thi đấu điền kinh trong nhà phải thay đổi chủ đầu tư 2 - 3 lần). Trách nhiệm thuộc các sở, ngành tham mưu cho TP trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Thứ hai, việc thực hiện các thủ tục về quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, giải quyết các thủ tục hành chính khi triển khai dự án như điều chỉnh dự toán, xác định giá thanh toán chậm, kéo dài. Trách nhiệm chủ yếu thuộc các chủ đầu tư trong hoàn thiện các thủ tục trình duyệt dự án; các sở, ngành chưa làm tròn trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp thẩm định...

Thứ ba, việc lựa chọn nhà thầu thi công một số công trình không đáp ứng yêu cầu như năng lực tài chính, điều hành… Trách nhiệm thuộc về các chủ đầu tư được giao quản lý dự án.

Thứ tư, một số quận, huyện chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt trong phối hợp GPMB, ảnh hưởng đến tiến độ dự án (dự án đường Đội Cấn - Hồ Tây đoạn Văn Cao - Hồ Tây; dự án đường 5 kéo dài).

Thứ năm, việc phối hợp giữa các sở, ngành, quận, huyện, giữa chủ đầu tư với nhà thầu chưa chặt chẽ, thiếu cụ thể, còn đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Thứ sáu, tư tưởng và việc triển khai giai đoạn đầu của các chủ đầu tư và nhà thầu còn đủng đỉnh, chờ cơ chế đặc thù, không có biện pháp khắc phục chậm trễ về tiến độ, hạng mục dự án, công trình.

Thứ bảy, thiếu đồng bộ trong triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung (hợp phần) của dự án, mà điển hình là dự án xây dựng bảo tàng với xây dựng kịch bản thiết kế trưng bày và sưu tầm hiện vật trưng bày tại Bảo tàng HN, Trường Công nhân kỹ thuật cao Việt - Hàn, cung thi đấu điền kinh trong nhà...

Không vì tiến độ mà ảnh hưởng chất lượng công trình

Trưởng đoàn giám sát HĐND TP đề nghị UBND TP tập trung chỉ đạo, đôn đốc rà soát tiến độ, kiểm tra chất lượng các công trình, dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; quy rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân, xử lý nghiêm các vi phạm; rà soát, triển khai đồng bộ các hạng mục bảo đảm tính hiệu quả của các dự án, báo cáo HĐND TP xử lý, bố trí vốn cho những dự án cấp thiết.

Đoàn giám sát cũng yêu cầu các sở, ngành nâng cao trách nhiệm, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, nhất là các nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách về điều chỉnh giá. UBND các quận, huyện, phường, xã có trách nhiệm tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng bàn giao cho các chủ đầu tư, báo cáo đề xuất thành phố giải quyết vướng mắc vượt quá thẩm quyền.
 
Chủ đầu tư, các nhà thầu nghiêm túc triển khai đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án. Tuyệt đối không vì tiến độ mà ảnh hưởng chất lượng công trình và chịu trách nhiệm nếu để chậm tiến độ.

Theo Lao Động

Dành cho người xây nhà