Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Sẽ thay đổi thuế suất thuế chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ)

03/06/2008 08:44

Cá nhân có hoạt động chuyển quyền sử dụng đất đang nộp thuế CQSDĐ nay chuyển sang diện nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN), khi Luật thuế TNCN có hiệu lực.

Trong buổi hội thảo về “ xây dựng mô hình kinh tế lượng phân tích, đánh giá tác động của Luật thuế TNCN ở Việt Nam” do Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính tổ chức ngày 31/05/2008 tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Phụng – Phó Vụ trưởng - Vụ chính sách thuế - Bộ Tài chính có đưa ra việc các cá nhân đang phải nộp thuế CQDDĐ với mức 4% hiện hành sẽ chuyển sang diện đóng thuế TNCN khi Luật thuế TNCN có hiệu lực.

Theo đó, biểu thuế suất áp dụng cho đối tượng này là: Biểu thuế suất toàn phần.

Có 2 cách để tính thuế đối với cá nhân có hoạt động chuyển nhượng bất động sản như sau:

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản ( tính trên thực lãi thì áp dựng mức thuế suất 25%)

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản ( tính trên giá chuyển nhượng thì áp dụng mức thuế suất 2%). Có thể chọn lựa 1 trong 2 cách tính trên để tính khoản thuế phải nộp khi chuyển nhượng bất động sản.

Đối với cá nhân không cư trú, sẽ đóng thuế theo biểu thuế suất đối với cá nhân không cư trú trong mục: Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng, chuyển đổi bất động sản với thuế suất 2%.

Giữa tháng 4, Bộ Tài chính có đề xuất với Chính phủ sửa đổi Điều 7 Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất theo hướng giảm xuống, vì Bộ Tài chính cho mức thuế áp dụng hiện hành là cao. Tuy nhiên, Thường vụ Quốc hội đã quyết định không thảo luận việc giảm thuế này trong kỳ họp thứ ba vừa qua.

Như vậy, việc đóng thuế CQSDĐ sẽ được chuyển sang đóng thuế TNCN trong Luật thuế TNCN khi có hiệu lực vào 01/01/2009 tới đây. Theo biểu thuế suất toàn phần áp dụng cho mục thu nhập chuyển nhượng bất động sản thì mức thuế phải đóng sẽ giảm hơn mức thuế hiện hành.

Ông Nguyễn Văn Phụng – Phó Vụ trưởng Vụ chính sách thuế - Bộ Tài chính cho biết: Khi Luật thuế TNCN có hiệu lực, cá nhân có hoạt động chuyển quyền sử dụng đất sẽ đóng với mức thuế nhẹ hơn so với hiện hành là 4%. Khi đó, chúng tôi hi vọng thị trường bất động sản sẽ nóng lên khi Luật thuế TNCN có hiệu lực.

Theo Cafe F

Dành cho người xây nhà

Chat với Batdongsan.com.vn