Sẽ tổng kiểm tra dự án nhà ở sinh viên trong tháng 4

01/04/2010 17:08 

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi các địa phương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về việc đôn đốc triển khai các dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên.

picture

Theo Bộ Xây dựng, để có cơ sở đề xuất mức vốn trái phiếu Chính phủ cho chương trình đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên trong năm 2010, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cần chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát lại tiến độ thực hiện, cân đối lại nguồn vốn đã được phân bổ.

Riêng Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cần chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh khi triển khai các dự án phát triển nhà ở sinh viên theo thẩm quyền.

Đặc biệt, trong tháng 4 này, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan thành lập đoàn liên ngành để tổng kiểm tra về tiến độ, chất lượng, tình hình giải ngân, thanh quyết toán tại tất cả các dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên đã được phân bổ trái phiếu Chính phủ để hoàn thiện báo cáo trước khi trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Liên quan đến nguồn vốn trái phiếu Chính phủ phân bổ cho các dự án nhà ở sinh viên trong năm nay, Bộ Xây dựng cho biết, do khả năng cân đối nguồn vốn trái phiếu tại thời điểm đầu năm chưa đáp ứng đủ theo nhu cầu nên số vốn mới chỉ phân bổ được  2.000 tỷ đồng, trong tổng số 4.800 tỷ như dự kiến.

Bộ Xây dựng cho biết, nguồn vốn trái phiếu này sẽ được tiếp tục giao cho các dự án đã khởi công trong năm 2009 (tại 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và hai bộ: Quốc phòng và Công an) nhằm sớm đưa các dự án này vào hoạt động sử dụng.

Sắp tới, Bộ sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, tổng hợp danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên đối với các địa phương chưa được phân bổ vốn trái phiếu để báo cáo Thủ tướng, trình Quốc hội xem xét bổ sung nguồn trái phiếu Chính phủ, đảm bảo sự công bằng giữa các địa phương trong việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên bằng nguồn trái phiếu Chính phủ.

Theo Vneconomy

Dành cho người xây nhà