Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

“Sổ đỏ” mẫu mới có màu cánh sen

08/08/2009 08:22 

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa hoàn thành dự thảo thông tư quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (tạm gọi là “sổ đỏ” mẫu mới).

Theo đó, “sổ đỏ” mẫu mới phát hành theo một mẫu thống nhất và áp dụng đối với mọi loại đất.

Giấy chứng nhận có bốn trang, mỗi trang có kích thước 190 mm x 270 mm, nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen, thể hiện đầy đủ thông tin về thửa đất và các tài sản trên đất (địa chỉ, diện tích, hình thức sử dụng, thông tin về nhà ở, tài sản...).

Giấy chứng nhận cũng ghi nhận những biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản sau khi đã cấp giấy chứng nhận. Trách nhiệm in, viết và kiểm tra việc in, viết giấy chứng nhận thuộc về văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm tổ chức việc in, phát hành phôi.

Theo NLD

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang