Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Sơn La: Phát hiện hàng loạt sai phạm trong đầu tư xây dựng

18/10/2010 09:28 

Trong 3 năm (2007, 2008, 2009), UBND huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La được giao trực tiếp làm chủ đầu tư 112 công trình, dự án thuộc 6 nguồn vốn, chương trình với tổng mức đầu tư hơn 132,7 tỷ đồng.

Đoạn sông Đà chảy qua huyện Quỳnh Nhai (Sơn La)

Dự toán, nghiệm thu sai… khối lượng

Trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án, UBND huyện chưa hình thành cơ chế quản lý điều hành. Chủ đầu tưchủ yếu ủy quyền cho Ban Quản lý dự án Đầu tưxây dựng huyện thực hiện. Trong khi đó, công tác kiểm tra đôn đốc, giám sát của Chủ đầu tưlại chưa thường xuyên, chưa sâu sát, kịp thời, dẫn đến tiến độ triển khai thực hiện một số dự án, công trình chưa bảo đảm tiến độ.

Gói thầu thiết bị thuộc chương trình kiên cố hóa trường lớp học không được triển khai đồng bộ với gói thầu xây lắp, làm lãng phí thời gian sử dụng, ảnh hưởng đến công tác giảng dạy của các trường học. Công tác hoàn chỉnh các thủ tục bảo hành công trình, quyết toán vốn đầu tư, quyết định đưa công trình vào sử dụng còn chậm, chưa đầy đủ.

UBND huyện chưa chấp hành đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tưxây dựng cơ bản. Ở hầu hết các dự án, công trình thuộc các nguồn vốn còn thiếu chứng chỉ quy hoạch hoặc văn bản thỏa thuận với cơ quan quản lý quy hoạch; nhật ký giám sát công tác khảo sát; báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu, chỉ định thầu…

Chất lượng hồ sơ thủ tục chưa cao, đặc biệt ở khâu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, xác định vốn dự toán, giá gói thầu. Việc ghi sổ nhật ký giám sát, nhật ký thi công còn hình thức, chưa thực hiện đúng quy định tại Thông tưsố 12/TT-BXD ngày 15/7/2005 của Bộ Xây dựng. Qua thanh tra, phát hiện 14 công trình dự toán sai khối lượng, định mức làm tăng vốn dự toán hơn 451 triệu đồng.

Công tác thi công một số thành phần công tác xây lắp còn chưa bảo đảm kích thước, khối lượng, chất lượng theo hồ sơthiết kế được duyệt. Một số hạng mục chưa thi công đã nghiệm thu, nghiệm thu chưa đúng khối lượng thực tế thi công. 22 công trình đã nghiệm thu, thanh toán không đúng khối lượng thực tế thi công với tổng số tiền hơn 407,9 triệu đồng.

Hiệu quả trong đấu thầu, chỉ  định thầu thấp

Trong công tác đấu thầu, UBND huyện chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Chủ đầu tư đã không tiến hành kiểm tra năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng và tình trạng tài chính của các bên dự thầu được lựa chọn. Thực tế, qua kiểm tra tại hiện trường các công trình, Đoàn Thanh tra thấy một số nhà thầu không đủ năng lực, dẫn đến không thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết.

Từ kết quả thanh tra, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính xem xét, đề xuất với UBND tỉnh việc xác định giá đối với các thiết bị thuộc chương trình kiên cố hóa giai đoạn 2008 – 2012 trên cơsở thống nhất về quy cách, chất lượng sản phẩm làm cơsở cho các chủ đầu tưcăn cứ duyệt dự toán, khắc phục tình trạng cùng một loại thiết bị mỗi chủ đầu tưmua một giá khác nhau dễ gây thất thoát, lãng phí.

Tại gói thầu nước sinh hoạt bản Cút, xã Mường Giôn và gói thầu trường PTCS xã Nậm Ét, nhà thầu có kinh nghiệm dưới 3 năm được Tổ tư vấn xác định đạt yêu cầu, trong khi lại xác định không đạt yêu cầu những nhà thầu có kinh nghiệm 3 năm trở lên. Gói thầu Thủy lợi Phiêng Bay, xã Chiềng Khay thuộc nguồn vốn 135, thông báo mời thầu không có số, không ghi ngày, tháng lại ban hành trước khi phê duyệt kế hoạch đấu thầu; hồ sơmời thầu không chuẩn xác, không có hồ sơ chấm điểm của các thành viên Tổ chấm thầu….

Theo kết luận của UBND tỉnh, ở hầu hết các gói thầu thuộc các nguồn vốn 1 gói thầu chỉ có 3 đến 5 nhà thầu giam gia đấu thầu, chưa bảo đảm tính cạnh tranh để lựa chọn nhà thầu có năng lực và tiết kiệm vốn đầu tư. Điều này dẫn đến công tác đấu thầu hiệu quả chưa cao; tiết kiệm thông qua đấu thầu rất thấp, hầu hết đều dưới 1% giá trị gói thầu.

Đối với các dự án, công trình chỉ định thầu, Chủ đầu tưchưa thực hiện công khai thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Do chỉ có thưmời đích danh 1 nhà thầu tham gia xây dựng công trình nên không có căn cứ để so sánh, đánh giá nhằm lựa chọn được nhà thầu có giá đề xuất thấp nhất, đáp ứng được yêu cầu tốt nhất về năng lực tài chính, nhân lực, thiết bị. Chủ đầu tưcũng không cung cấp được căn cứ chứng minh là có cơsở để mời đích danh nhà thầu tham gia thi công công trình.

Các gói thầu thuộc nguồn vốn kiên cố hóa trường lớp học giai đoạn II thiếu toàn bộ các hồ sơthủ tục như quyết định phê duyệt hồ sở yêu cầu; phiếu chấm điểm đánh giá hồ sơ đề xuất của từng thành viên trong tổ chuyên gia xét thầu; báo cáo thẩm định kết quả xét chỉ định thầu….

Hợp đồng xây lắp… hình thức

Chủ đầu tư chưa tổ chức khảo sát, lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp làm cơ sở cho việc xác định tổng mức đầu tư, tổng dự toán, giá gói thầu và giá thanh toán để quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn.

Chính điều này dẫn đến việc áp dụng đơn giá để lập dự toán cao hơn giá thị trường. Chủ đầu tư cũng chưa chủ động điều chỉnh dự toán, hợp đồng khi có biến động lớn về giá. Qua thanh tra phát hiện sai phạm trong bước lập dự toán 14 công trình hơn 1,37 tỷ đồng; sai phạm trong áp sai đơn giá thanh toán 15 công trình hơn 889,1 triệu đồng.

Hợp đồng xây lắp còn hình thức, hiện lực không cao. Các quy định về tiến độ, xử lý vi phạm hợp đồng chưa được thực hiện nghiêm túc. Công tác phân bổ vốn đầu tư chậm; việc tạm ứng vốn cho nhà thầu chưa bảo đảm, ứng vốn với giá trị lớn, nhưng không thực hiện thủ tục bảo lãnh; việc nghiệm thu khối lượng xây lắp để hoàn trả khối lượng tạm ứng của chủ đầu tưcũng chậm.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Chí Thức đã yêu cầu UBND huyện nghiêm túc kiểm điểm xem xét trách nhiệm các đơn vị, cá nhân, tổ chức có liên quan; tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý đầu tưxây dựng trên địa bàn huyện; triển khai ngay việc mua sắm gói thầu thiết bị, bảo đảm đáp ứng nhu cầu trong công tác dạy và học.

Ông Hoàng Chí Thức cũng giao Thanh tra tỉnh thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 337 triệu đồng do nghiệm thu không đúng khối lượng thực tế thi công tại 23 công trình. Khoản sai phạm gần hơn 959,9 triệu đồng do nghiệm thu sai khối lượng ở bước hoàn thành bộ phận, chưa tổng nghiệm thu thanh toán, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện thực hiện giảm trừ khi lập hồ sơ quyết toán. Riêng hơn 604,9 triệu đồng do dự toán sai khối lượng, đơn giá, yêu cầu UBND huyện tiến hành rà soát, điều chỉnh lại giá gói thầu, giá hợp đồng.

(Theo Báo Xây dựng)

Tin nhiều người đọc

 

Cơn sốt đất đi qua, thị trường bất động sản hiện đang ra sao? (08:30 16/10/2019)

Thị trường nhà đất khu Tây TP.HCM vẫn “nóng” (09:04 16/10/2019)

Người mua nhà đất đang chạy theo đám đông (08:16 14/10/2019)

Sóng đầu tư dự án đẩy giá nhà đất các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (09:33 14/10/2019)

Nhà đầu tư lướt sóng chán địa ốc Hà Nội (10:30 16/10/2019)

Cả 5 đô thị vệ tinh gần như bất động (16:38 14/10/2019)

Tin mới nhất

 

Nóng thị trường nhà phố xây sẵn tại Bình Dương (10:04 19/10/2019)

Giao dịch nhà phố, biệt thự TP.HCM giảm mạnh trong quý 3/2019 (08:49 19/10/2019)

Rầm rộ rao bán "nhà nát" ở TP.HCM (08:48 19/10/2019)

Bất động sản Vũng Tàu: đại dương xanh cho các tay chơi lớn (08:00 19/10/2019)

Tại sao Emasi Van Phuc là một trong 10 trường quốc tế hàng đầu tại TP.HCM? (08:00 19/10/2019)

Loạn giám đốc sàn bất động sản tự phong (07:59 19/10/2019)

Tin cũ hơn

 

Công ty Hòa Bình trúng thầu nhiều công trình lớn (09:24 18/10/2010)

Sẽ xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 (09:06 18/10/2010)

Chào bán giai đoạn 2 dự án TDC - Bình Dương (09:04 18/10/2010)

TP Thái Nguyên thành đô thị loại I (08:54 18/10/2010)

Cắm mốc chỉ giới đường sắt: Năm 2011 sẽ giải tỏa hàng ngàn nhà dân (08:44 18/10/2010)

Dự án đô thị tại rạch Ụ Cây: Di dời dân... nhưng chưa an cư (08:42 18/10/2010)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang