Tập trung rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

09/07/2013 08:02

Tập trung rà soát, hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là định hướng mà Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang yêu cầu tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm do Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức ngày 8/7, tại Hà Nội.

Ảnh minh họa.


Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đánh giá thời gian qua, Tổng cục Quản lý đất đai đã tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong quản lý Nhà nước về đất đai, nhất là trong xây dựng Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tháo gỡ vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục cần tập trung rà soát, hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

Trong đó, cần chú trọng vào vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, như thu hồi đất, giá đất; tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành luật để trình tại kỳ họp 6, Quốc hội khóa XIII.

Để hoàn thành mục tiêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị quyết 30/2012/QH13, Chỉ thị 1474/CT-TTg, Tổng cục cần đẩy mạnh việc hướng dẫn và giám sát các địa phương nhất là những địa phương có tỷ lệ cấp thấp...

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến, Tổng cục sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật theo ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến; tiếp tục hoàn thiện dự thảo các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật để trình đồng thời tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII; xây dựng, trình Bộ tiến tới trình Chính phủ dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 về việc kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối.

Tổng cục tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các địa phương đẩy nhanh việc hoàn thành cơ bản cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là các địa phương có tỷ lệ cấp giấy đạt thấp...Tổng cục đã tiến hành xây dựng Dự thảo hướng dẫn thi hành luật; hoàn thiện Dự thảo Nghị định 69/2009/NĐ/CP trên cơ sở các ý kiến góp ý của các địa phương, tổ chức có liên quan.

Đến nay, cả nước đã cấp giấy chứng nhận đối với trên 19,7 triệu ha đất, đạt 82,2% diện tích đất cần cấp, tăng 1,0% so với năm 2012. Hiện mới có 8 tỉnh cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận lần đầu cho các loại đất chính (đạt từ 85%-100% diện tích).

Tổng cục Quản lý đất đai đã tham mưu để Bộ trình Chính phủ xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cho 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đến nay, Chính phủ đã ra Nghị quyết xét duyệt được 54 tỉnh, thành phố.

Đối với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, đã có 26/692 đơn vị hành chính cấp huyện được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (chiếm 3,76%); 643/692 đơn vị hành chính cấp huyện đang triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (chiếm 92,92%); còn lại 23/692 đơn vị hành chính cấp huyện chưa triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (chiếm 3,32%).

Đối với quy hoạch sử dụng đất cấp xã, đã có 4.652/10.666 đơn vị hành chính cấp xã được cấp có thẩm quyền xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (chiếm 43,62%); 4.265/10.666 đơn vị hành chính cấp xã đang triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (chiếm 39,99%); còn lại 1.749/10.666 đơn vị hành chính cấp xã chưa triển khai lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (chiếm 16,40%)./.

Dành cho người xây nhà