Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Thanh Hóa ban hành bảng giá đất năm 2013

02/01/2013 08:49

Ngày 13/12/2012, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định 4194/2012/QĐ-UBND về việc quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2013.

Trên cơ sở điều tra, khảo sát và đề xuất của UBND các huyện, thị xã thành phố, giá đất nông nghiệp được quy định như sau: giá đất trồng cây hàng năm từ 20.000 đ/m2 đến 60.000 đ/m2; giá đất trồng cây lâu năm từ 4.000 đ/m2 đến 35.000 đ/m2; giá đất nuôi trồng thủy sản từ 20.000 đ/m2 đến 65.000 đ/m2; giá đất rừng sản xuất từ 1.500 đ/m2 đến 10.000 đ/m2. Đặc biệt, giá đất làm muối được quy định có mức giá chung trên toàn tỉnh là 61.000 đ/m2.

Giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp được quy định tại Biểu 6 trong Phụ lục của Quyết định, bao gồm: giá đất xây dựng trụ sở cơ quan Nhà nước và đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, đất tôn giáo, tín ngưỡng; đất phi nông nghiệp khác… được xác định bằng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp cùng vị trí, đường phố tại các xã, phường, thị trấn.

Đối với đất chưa xác định mục đích sử dụng, khi cần có giá để tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật thì căn cứ vào giá của loại đất liền kề có mức giá cao nhất (trường hợp liền kề với hai loại đất khác nhau trở lên) để xác định giá đất.
(Theo Cục quản lý Công sản - Bộ tài chính)
 

Dành cho người xây nhà

Chat với Batdongsan.com.vn