Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Thanh tra Bộ Tài Nguyên - Môi trường: Hà Nội có 8 sân golf

05/10/2010 08:39 

Đoàn thanh tra Bộ Tài Nguyên - Môi trường tái xác nhận hiện trên địa bàn Thủ đô có 3 dự án golf đã đi vào hoạt động, 5 dự án đang triển khai xây dựng và 11 dự án phải chuyển mục tiêu đầu tư.

Với 3 dự án đã, đang hoạt động, dự án sân golf Minh Trí tại Sóc Sơn chiếm hơn 1.000.000m2 đất, tuy nhiên từ năm 2004 dự án này được Cục Thuế Hà Nội miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản và 7 năm tiếp theo kể từ ngày xây dựng cơ bản hoàn thành.  

Dự án sân golf Vân Trì (Đông Anh) từ năm 1995 được thuê 93ha đất và 35ha mặt nước với thời gian 38 năm kể từ ngày cấp Giấy phép đầu tư. Kể từ khi nhận Giấy phép đầu tư do Bộ Kế hoạch & Đầu tư cấp vào năm 2003, chủ đầu tư (Cty TNHH Noble VN) có nghĩa vụ nộp tiền thuê đất hàng năm cho dự án này với mức 0,09USD/m2/năm và tiền thuê mặt nước 210USD/ha/năm.  

Các mức tiền thuê đất, thuê mặt nước tại dự án sân golf Vân Trì này được điều chỉnh sau mỗi chu kỳ 5 năm, nhưng tỉ lệ gia tăng không vượt quá 15% trước. Được biết, từ tháng 6/2003 - 6/2010, công ty trên đã nộp tổng cộng hơn 11,3 tỷ đồng tiền thuê đất vào ngân sách Nhà nước.  

Cũng trong nhóm dự án đã hoạt động, sân golf Đảo Vua tại Đồng Mô (Sơn Tây) được thuê 3.491.174m2 đất và chủ đầu tư đã nộp tiền thuê đất đến năm 2051 gồm toàn bộ thời gian thuê.  

Trong 5 dự án sân golf đang triển khai xây dựng tại Hà Nội, đến thời điểm này vẫn còn 3 dự án chưa có quyết định thu hồi đất, gồm: Dự án sân golf và dịch vụ Long Biên; Dự án sân golf Tản Viên và dự án Khu du lịch đô thị sinh thái Hồ Quan Sơn.

Trong báo cáo của đoàn thanh tra đề nghị việc xây dựng sân golf và các dự án đầu tư có mục tiêu xây dựng sân golf trên địa bàn Thủ đô phải phù hợp với chiến lược đảm bảo an ninh lương thực, hạn chế tối đa sử dụng đất lúa và đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân bị thu hồi đất.

Đối với các dự án sân golf đã hoàn thành và đang hoàn thiện, từng bước đưa vào sử dụng cần phải tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định của pháp luật như: giữ gìn, bảo vệ cảnh quan môi trường, sử dụng đất đúng mục đích, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và chế độ báo cáo đối với Nhà nước và Thành phố.

Lập đoàn kiểm tra thực hiện quy hoạch sân golf

Thủ tướng vừa có ý kiến giao các bộ Xây dựng, Tài nguyên - môi trường, Khoa học - công nghệ và các bộ, ngành liên quan sớm ban hành các quy định, hướng dẫn liên quan đến việc hình thành các dự án sân golf theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

Bộ Kế hoạch - đầu tư có trách nhiệm chủ  trì, phối hợp  với các bộ Tài nguyên - môi  trường, Nông nghiệp và phát triển nông  thôn, Xây dựng và Văn phòng Chính  phủ thành lập  đoàn công tác kiểm  tra, đánh giá  tình hình thực hiện  quy hoạch sân golf ở  các địa phương, báo cáo Thủ  tướng trong tháng 12-2010.

Trước đó, Thủ tướng đã ra quyết định về việc phê duyệt quy hoạch sân golf VN đến năm 2020, nêu rõ dự kiến quy hoạch sân golf cả nước đến năm 2020 là 89 sân.

(Theo TT)

(Theo VnMedia)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang