Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Thay đổi khung giá đất trong Dự án Luật sửa đổi Luật đất đai

30/07/2008 08:21 

Khung giá đất đền bù trên toàn quốc sẽ được xác định bởi UBND cấp tỉnh đó theo định kỳ 5 năm 1 lần, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phương pháp xác định.

Thay đổi khung giá đất trong Dự án Luật sửa đổi Luật đất đai Tại hội thảo của Văn phòng Chính phủ ngày 28/7 về dự án sửa đổi, bổ sung một số điều trong Luật Đất đai, các chuyên gia đã đề cập đến tài chính đất đai và việc sử dụng đất là chủ yếu. Cốt lõi là giá đất, đặc biệt là việc định giá đền bù đất khi Nhà nước thu hồi.

Theo Khoản 2 Điều 56 Luật Đất đai 2003, Chính phủ quy định khung giá các loại đất cho từng vùng, theo từng thời gian. Tuy nhiên, Dự thảo Luật lần này không giao Chính phủ quy định khung giá các loại đất, mà UBND cấp tỉnh sẽ xây dựng giá các loại đất tại địa phương theo kỳ 5 năm 1 lần và công bố công khai vào ngày 1/1 của năm đầu kỳ, dưới sự hướng dẫn phương pháp xác định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nhiều ý kiến cho rằng việc sửa đổi, bổ sung Luật đất đai lần này sẽ góp phần định giá đất sát với giá thị trường hơn.

Ngoài ra, trong dự thảo Luật lần này có sự sửa đổi, bổ sung 7/10 điều của Luật Đất đai năm 2003 liên quan đến vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Ông Nguyễn Dũng Tiến - quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu địa chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường góp ý, Dự thảo cần chú trọng hơn vào quy hoạch sử dụng đất ở khu vực nông thôn và cân nhắc kỹ hơn tính khả thi, đồng bộ của quy hoạch đất cũng như cơ chế để tránh quy hoạch treo.

Theo Cafe F

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang