Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Thống nhất một giấy chứng nhận nhà đất và giảm lệ phí trước bạ xuống 0,2%

12/08/2009 16:04 

Các loại giấy tờ nhà đất sẽ được thống nhất, thay thế thành một loại Giấy chứng nhận, đồng thời lệ phí trước bạ sẽ hạ từ 0,5% xuống còn 0,2%.

Thống nhất một giấy chứng nhận nhà đất và giảm lệ phí trước bạ xuống 0,2%
Đó là nội dung quan trong trong Dự thảo Nghị định mới về việc thống nhất một loại giấy tờ cho nhà đất đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường soạn thảo và trình Chính phủ thông qua.

 

Theo dự thảo nghị định, các loại giấy tờ nhà đất sau nay sẽ thống nhất thành một loại giấy, với tên gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.

 

Thời gian cấp loại giấy này do UBND cấp tỉnh quy định nhưng không quá 50 ngày, đổi giấy chứng nhận không quá 30 ngày, cấp lại giấy tối đa 40 ngày. Nếu phải trích đo địa chính thửa đất thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm nhưng không quá 20 ngày.

 

Hồ sơ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước sẽ gửi tới văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên Môi trường. Phòng đăng ký cấp huyện thuộc phòng Tài nguyên Môi trường tiếp nhận hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư phường. Còn các hộ gia đình tại xã, thị trấn nộp hồ sơ và nhận giấy chứng nhận tại UBND xã.

 

Người sử dụng nhiều thửa đất được cấp một giấy chứng nhận chung. Đối với thửa đất có nhiều chủ thì mỗi chủ sẽ được cấp một giấy chứng nhận.

Theo Cafe F

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang