Thuế nhà đất cơ bản được điều chỉnh theo hướng giảm

09/09/2009 08:11 

Theo Văn phòng Quốc hội, hôm nay 9-9, ngày làm việc đầu tiên của phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) lần thứ 23, UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến về hai dự án luật quan trọng: dự án Luật Thuế tài nguyên và dự án Luật Thuế nhà đất.

Được biết, dự thảo Luật Thuế nhà đất chỉnh sửa mà Bộ Tài chính trình UBTVQH lần này có một số điểm mới sau khi tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan và người dân. Thuế suất đối với nhà ở chỉ còn 2 mức tính theo giá trị nhà, nhà trị giá đến 600 triệu đồng không phải chịu thuế và phần trên 600 triệu đồng sẽ chịu thuế suất 0,03%/năm.

Ngược lại, thuế suất đối với đất ở được chia làm 3 mức, thay vì 2 mức như đề xuất cũ, nhưng mức thuế thì giảm xuống. Diện tích đất trong hạn mức chịu mức thuế suất 0,03% (đề xuất cũ là 0,05%); diện tích vượt nhưng không quá 3 lần chịu mức thuế 0,05%; phần vượt trên 3 lần chịu thuế suất 0,09% (đề nghị cũ là 0,1%).

Theo Bộ Tài chính, với ngưỡng chịu thuế đối với nhà là 600 triệu đồng và giá tính thuế bằng 50% đơn giá nhà xây dựng mới của nhà ở cùng loại thì hầu hết các nhà hiện nay đều không chịu thuế, chỉ một số nhà biệt thự có diện tích lớn mới thuộc diện chịu thuế.

Bộ Tài chính cho rằng, thuế suất 0,05% là tương đối cao, số thuế phải nộp của người dân sẽ tăng 2 - 3 lần, có nơi tăng 5 - 10 lần so với hiện hành, trường hợp cá biệt tăng đến 15 lần (đối với trường hợp có diện tích lớn hoặc giá đất cao).

Theo SGGP

Dành cho người xây nhà