Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Tiền Giang tạo quỹ đất để phát triển công nghiệp - dịch vụ

23/02/2009 15:25

Nhằm tạo quỹ đất hợp lý phục vụ tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đồng thời bảo đảm diện tích đất sản xuất nông nghiệp, tỉnh Tiền Giang đã qui hoạch quỹ đất phục vụ phát triển các khu – cụm công nghiệp trên địa bàn 3.325 ha và đến năm 2010 mở rộng lên 6.000 ha.Khu công nghiệp Mỹ Tho.

Diện tích trên tập trung tại những địa bàn nhiễm mặn, nhiễm phèn, canh tác khó khăn hoặc gần các đường giao thông thủy bộ, ven đô thị có điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư mở mang công nghiệp - dịch vụ, thu hút lao động việc làm.

Tỉnh đã giao đất cho hàng chục nhà đầu tư vào các dự án Khu công nghiệp tàu thủy Soài Rạp, Khu công nghiệp dịch vụ dầu khí, cụm công nghiệp Gia Thuận - cảng biển Tân Phước, Cụm công nghiệp Bình Đông, Tổng kho dầu khí Soài Rạp, Cụm liên hợp công nghiệp - dịch vụ khu vực Gò Công và Khu công nghiệp Long Giang. Từ nay đến năm 2010, tỉnh Tiền Giang tiếp tục hoàn thiện các Khu công nghiệp Tân Hương và dự án Khu công nghiệp Đông Nam huyện Tân Phước.

Đến thời điểm này, 6 huyện, thị trong tỉnh đã làm xong qui hoạch sử dụng đất đến năm 2010. Các đơn vị còn lại đang tiếp tục hoàn chỉnh qui hoạch sử dụng đất trên địa bàn. Đặc biệt, Tiền Giang coi trọng việc bố trí, di dời và thực hiện tốt các chính sách đền bù thỏa đáng cho bà con nông dân có đất trong vùng qui hoạch, xây dựng những khu tái định cư, đồng thời ưu tiên dạy nghề, tuyển dụng lao động nông thôn chuyển đổi ngành nghề hoặc tìm việc làm ổn định.

Ngoài ra, rút kinh nghiệm trong việc xây dựng Khu công nghiệp Mỹ Tho và cụm công nghiệp Trung An, tỉnh cũng coi trọng việc hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng các khu cụm công nghiệp mới, kiện toàn đường giao thông nội bộ; hệ thống điện; hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn bảo vệ tốt môi sinh môi trường. Cùng với qui hoạch quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp, Tiền Giang còn xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội gắn với chiến lược bảo vệ môi trường đến 2010 và tầm nhìn 2020 đặc biệt chú trọng các khu cụm công nghiệp và dịch vụ, tránh lãng phí quỹ đất và hủy hoại môi sinh môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Theo Bộ TN - MT

Dành cho người xây nhà