Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Tiếp tục bán nhà sở hữu Nhà nước đến hết 2010

22/05/2008 13:52 

Các bộ, ngành và địa phương sẽ tiếp tục thực hiện chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61. Sau 2010, Chính phủ sẽ ban hành và cho áp dụng cơ chế mới đối với loại nhà ở này.

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải hôm qua đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh chủ trương bán nhà ở theo Nghị định 61/CP. Các đơn vị phải khẩn trương thực hiện một số vấn đề liên quan như lập kế hoạch đầu tư cải tạo, xây dựng lại đối với quỹ nhà ở thuộc diện không được bán hoặc người đang ở thuê không mua và triển khai các quy định về giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại.

Tính đến hết ngày 31/12/2007, các địa phương đã bán được 256.000 căn, đạt 70,9% tổng số quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, tương ứng với trên 11,6 triệu m2. Tuy nhiên, tại các địa phương còn tồn đọng nhiều trường hợp hồ sơ mua nhà đã nộp trước ngày 31/12/2007 - thời điểm hết hạn bán nhà theo Nghị định 61/CP.

Dự kiến đến 2010, các địa phương sẽ giải quyết cơ bản số nhà ở thuộc diện được bán còn lại hiện nay, khoảng 76.000 căn.

Theo website Chính phủ

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang