Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Tìm hiểu quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

07/10/2008 09:42 

UBND TP vừa ban hành QĐ số 18/2008/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sau đây là một số quy định nằm trong quyết định nêu trên.

Đất nông nghiệp được bồi thường, hỗ trợ như thế nào?

Theo quy định tại Điều 13 của QĐ trên: Đất nông nghiệp, vườn, ao trong cùng một thửa đất có nhà ở của hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư mà tại thời điểm xây dựng nhà ở không vi phạm một trong các quy định của quyết định này thì khi Nhà nước thu hồi đất, ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp cùng mục đích sử dụng, còn được hỗ trợ bằng tiền theo quy định sau:

Mức hỗ trợ bằng 50% giá đất ở trong cùng thửa đất có nhà ở của hộ gia đình, cá nhân mà đất ở này đủ điều kiện theo quy định. Bằng 30% giá đất ở trong cùng thửa đất có nhà ở của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004.

Diện tích được hỗ trợ là toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, vườn, ao nằm trong cùng một thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở thuộc phạm vi các khu vực sau: Trong phạm vi địa giới hành chính phường; Trong phạm vi khu dân cư thuộc thị trấn, khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thầm quyền xét duyệt; Trường hợp khu dân cư thuộc thị trấn, khu dân cư nông thôn chưa có quy hoạch được xét duyệt thì xác định theo ranh giới của thửa đất có nhà ở ngoài cùng của khu cân cư.

Đối với diện tích đất vườn, ao thực tế đang sử dụng trong cùng một thửa đất có nhà ở riêng lẻ, nhà ở dọc kênh mương, nhà ở dọc tuyến đường giao thông không thuộc các khu vực quy hoạch (nêu trên) thì diện tích đất được tính để hỗ trợ bằng tiền của mỗi thửa không vượt quá 5 lần hạn mức diện tích giao đất ở theo quy định hiện hành.

Đối với đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân nằm xen kẽ trong khu dân cư là thửa đất nằm trong phạm vi khu dân cư đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp chưa có quy hoạch được duyệt thì xác định theo ranh giới hiện trạng của thửa đất có nhà ở ngoài cùng khu dân cư), khi Nhà nước thu hồi, ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp cùng mục đích sử dụng còn được hỗ trợ bằng tiền bằng 20% giá đất ở liền kề.

Đối với diện tích đất thuộc thửa đất nông nghiệp tiếp giáp với thửa đất nằm trong hai trường hợp nêu trên thì khi Nhà nước thu hồi, ngoài việc được hỗ trợ bồi thường theo giá đất nông nghiệp cùng mục đích sử dụng còn được hỗ trợ bằng tiền bằng 20% giá đất ở liền kề; diện tích được tính để hỗ trợ bằng tiền của mỗi thửa đất không vượt quá 5 lần hạn mức diện tích giao đất ở theo quy định hiện hành.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận giao khoán để sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản (không bao gồm đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ) của các nông, lâm trường quốc doanh nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi thì không được bồi thường về đất, nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại và được hỗ trợ bằng giá đất tính bồi thường đối với diện tích đất thực tế thu hồi, nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp theo quy định…

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuê, nhận thầu đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn thì không được bồi thường về đất, chỉ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có).

>Hà Nội ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Theo Kinh Tế Đô Thị

Chủ đề được quan tâm

Dành cho người xây nhà

Bạn quan tâm tới xe hơi?
Về đầu trang