Tổng Bí thư yêu cầu duy trì hợp lý đất nông nghiệp

11/08/2008 09:02

"Phải duy trì diện tích đất sản xuất nông nghiệp hợp lý để đảm bảo an ninh lương thực, không để việc phát triển các khu công nghiệp ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống và sản xuất của nông dân cũng như với môi trường sinh thái", Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nói khi làm việc tại Hải Dương trong hai ngày 8 và 9/8.

Tổng Bí thư thăm Xí nghiệp gốm Chu Đậu. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ và chính quyền Hải Dương đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Để làm được điều đó, tỉnh cần xác định rõ hơn những thế mạnh của một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, có nhiều thuận lợi để phát triển một nền kinh tế đa dạng.

Tổng Bí thư cho rằng Hải Dương cần đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp song song với phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ, trong đó dành sự chú ý thích đáng cho phát triển ngành công nghiệp chế biến, nhằm giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, tỉnh cần duy trì và mở mang các ngành, nghề truyền thống.

"Phải tăng cường công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đất đai, quán triệt quan điểm là phải duy trì diện tích đất sản xuất nông nghiệp hợp lý để đảm bảo an ninh lương thực và không để việc phát triển các khu công nghiệp ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống và sản xuất của nông dân cũng như đối với môi trường sinh thái", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Trong xây dựng các khu công nghiệp, tỉnh cần đồng thời xây dựng các khu đô thị, khu nhà ở cho công nhân và các dịch vụ liên quan, quan tâm đầy đủ tới đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

Tổng Bí thư yêu cầu các cấp lãnh đạo tỉnh Hải Dương chuẩn bị thật tốt để triển khai Nghị quyết Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng một nông thôn văn minh, một nền nông nghiệp hiện đại, một mức sống vật chất và tinh thần cao cho người nông dân.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Các cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương, trong đó có cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Theo TTXVN

Dành cho người xây nhà