Tổng Bí thư yêu cầu không "đưa" sân golf xuống đồng lúa

26/07/2008 08:21 

"Trong xây dựng nông nghiệp, nông thôn mới, tỉnh phải đặt người nông dân ở vị trí trung tâm nhằm xây dựng một giai cấp nông dân mới có đời sống vật chất, tinh thần và trình độ khoa học - kỹ thuật ngày càng cao", Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nói với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình.

Ngày 24 và 25/7,

Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư đã làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

"Phải đặt nông dân ở vị trí trung tâm"

Tổng Bí thư yêu cầu Hòa Bình đặc biệt quan tâm tới công tác quy hoạch đất đai, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn, chú trọng phát triển chăn nuôi và kinh tế rừng.

Bên cạnh đó, tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu công nghiệp và cụm công nghiệp.

Tuy nhiên, khi phát triển các khu công nghiệp, tỉnh cần chú trọng bảo vệ diện tích đất canh tác nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực, hết sức tránh “đưa” nhà máy, sân golf xuống các cánh đồng lúa.

Tổng Bí thư kêu gọi Đảng bộ và chính quyền Hòa Bình cần nhanh nhạy, sáng tạo hơn trong lãnh đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục phát huy khối đoàn kết giữa các dân tộc anh em, nhằm sớm đưa tỉnh trở thành điểm sáng ở miền Tây Bắc đất nước.

Việc Hòa Bình từ ngày 1/8 tới trở thành cửa ngõ của Thủ đô Hà Nội mới cần được coi là cơ hội để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo TTXVN

Dành cho người xây nhà