Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

TP. HCM thu thuế chuyển nhượng bất động sản

04/09/2009 10:10

Ngày 3/9, ông Nguyễn Đình Tấn, Cục trưởng Cục thuế TP.HCM đã ký thông báo cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS trên địa bàn thành phố về việc triển khai kế hoạch tính và kê khai, nộp thuế chuyển nhượng bất động sản với mức thuế suất được áp dụng là 25% tính trên thu nhập chịu thuế.

(Ảnh: Internet)

Cụ thể, thuế thu nhập cá nhân phải nộp bằng giá chuyển nhượng trừ giá vốn và các chi phí liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng nhân với thuế suất 25%.

Trong đó, giá chuyển nhượng là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng; giá vốn và các chi phí liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng là giá ghi trên hợp đồng góp vốn để hưởng quyền mua căn hộ ký với tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, cộng với các chi phí liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng (nếu có phát sinh và có hóa đơn, chứng từ hợp pháp).

Trong trường hợp không xác định được giá vốn và các chi phí liên quan làm cơ sở xác định thu nhập tính thuế thì áp dụng thuế suất 2% tính trên giá chuyển nhượng.

Việc áp dụng thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế chỉ áp dụng đối với các trường hợp cá nhân chuyển nhượng bất động sản có đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp lệ làm căn cứ xác định được giá chuyển nhượng, giá vốn và các chi phí có liên quan đến hoạt động chuyển nhượng.

Trường hợp giá đất theo hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn mức giá đất do UBND TP.HCM quy định tại thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì căn cứ vào giá đất do UBND Thành phố quy định để tính thuế; nếu giá đất theo hợp đồng cao hơn mức giá đất do UBND quy định thì tính theo giá ghi trên hợp đồng.

Cục Thuế TP.HCM cũng lưu ý trường hợp các hợp đồng đã thể hiện rõ giá chuyển nhượng, giá vốn chuyển nhượng và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng (nếu có phát sinh và có hóa đơn chứng từ hợp pháp) thì phải áp dụng thuế suất 25% tính trên thu nhập chịu thuế.
 

Theo TTXVN

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang