Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

TP.HCM: Tổ chức lấy ý kiến để sửa đổi, bổ sung luật đất đai

06/05/2008 01:41

Để triển khai thực hiện dự án sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, sáng nay (5-5), Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức lấy ý kiến các trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường của các tỉnh phía Nam về dự án luật đất đai sửa đổi. Dự kiến ngày mai Bộ sẽ lấy ý kiến các doanh nghiệp bất động sản của TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Nội dung trao đổi xoay quanh các vấn đề về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất; nội dung và giải pháp để thực hiện quy hoạch sử dụng đất tại phường-xã; cân đối nhu cầu sử dụng đất và phân bổ cho từng xã, phường, thị trấn theo các mục đích…

Thay đổi lớn nhất trong dự án luật lần này so với luật hiện hành là Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trực tiếp nghiên cứu ban hành khung giá đất chứ không phải Bộ Tài chính. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị phương án sẽ điều chỉnh khung giá các loại đất định kỳ năm năm một lần.

Cũng theo dự án, cơ quan quản lý đất đai có nhiệm vụ tổ chức điều tra, đánh giá nhu cầu sử dụng đất để phát triển thị trường bất động sản. Trong quy hoạch sử dụng đất nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường bất động sản, chính phủ sẽ quy định các đô thị được xây dựng các dự án nhà ở theo hình thức phân lô, bán nền. Các chủ đầu tư dự án theo dự án thành phần được chuyển nhượng một phần dự án sau khi đã hoàn thành đầu tư theo dự án được phê duyệt…

Thẩm quyền cấp “giấy hồng” cũng được đề nghị hai phương án: hoặc giữ nguyên thẩm quyền như hiện nay hoặc sẽ do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp…

Theo DiaOcOnline

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang