Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

TPHCM kiến nghị 2 vấn đề bức xúc về quản lý đất đai

26/05/2008 13:55

Tại văn bản gửi Bộ TN-MT về đóng góp sửa đổi Luật Đất đai năm 2003, UBND TPHCM đã nêu ra 2 vấn đề bức xúc nhất và yêu cầu cần được ưu tiên giải quyết hàng đầu. Thứ nhất là sự thiếu đồng bộ, nhất quán, thậm chí mâu thuẫn giữa các văn bản pháp luật liên quan đến đất đai (do các bộ soạn thảo) đã gây không ít khó khăn cho các cấp cơ sở khi áp dụng pháp luật.

Do đó, TP kiến nghị Bộ TN-MT song song với việc nghiên cứu soạn thảo sửa Luật Đất đai cần sớm rà soát những văn bản pháp luật có liên quan, được ban hành sau Luật Đất đai 2003 để đảm bảo tính thống nhất nhằm tránh hiện tượng “lách luật” và thuận lợi cho việc áp dụng.

Thứ hai là Luật Đất đai 2003 đã đưa ra khung pháp lý về chế độ quản lý sử dụng đất theo mục đích sử dụng, đồng thời, theo chủ thể sử dụng đất. Khi thể hiện thống kê trên bảng biểu cho thấy chế độ quản lý và sử dụng đất giống như một “ma trận”. Chính vì thế công tác quản lý đất gặp nhiều khó khăn, hệ thống sổ bộ chưa bao giờ cập nhật thông tin với đầy đủ độ tin cậy để có thể quản lý một cách hiệu quả.

TP kiến nghị cần tập trung biện pháp quản lý theo quy hoạch và biện pháp quản lý tài chính đối với đất đai. Quyền sử dụng đất được thừa nhận là hàng hóa đặc biệt cho tất cả loại đất, mục đích sử dụng. Không nên thể hiện sự bao cấp đối với một số chủ thể, hoặc một số mục đích sử dụng...

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang