Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Trình Thủ tướng phê duyệt phương án Nhà Quốc hội

09/05/2008 14:38 

Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án kiến trúc và chỉ định đơn vị tư vấn thiết kế thực hiện lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng dự án Nhà Quốc hội.

Để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo của dự án xây dựng Nhà Quốc hội và đảm bảo tiến độ dự án, Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt việc quyết định lựa chọn phương án kiến trúc Nhà Quốc hội là Phương án A, sau khi đã nâng cấp với kích thước 102x102m và vị trí lùi tối đa về phía đông 20m.

Phương án kiến trúc Nhà Quốc hội sẽ tiếp tục được nâng cấp hoàn thiện trong quá trình lập dự án đầu tư và thiết kế xây dựng để đảm bảo tính hiện đại, trang trọng, mang tính dân tộc và đáp ứng cao nhất yêu cầu phục vụ Quốc hội.

Bộ Xây dựng cũng trình Thủ tướng Chính phủ chỉ định đơn vị Tư vấn thiết kế đã đạt giải A tại cuộc thi tuyển thiết kế kiến trúc Nhà Quốc hội tổ chức năm 2007 là Liên danh gmp International GmbH- Inros Lackner AG (Cộng hoà Liên bang Đức) để lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng Nhà Quốc hội.

Đồng thời, trình Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) tổ chức đàm phán với Liên danh gmp International GmbH - Inros Lackner AG để xác định phạm vi công việc và giá trị của Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế đảm bảo tiến độ và các yêu cầu.

Ngày 1/4/2008, Bộ trưởng Bộ Xây dựng báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội. Sau khi nghe báo cáo, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã có văn bản số 717/TB-VPQH ngày 9/4/2008 thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên về Phương án kiến trúc và tiến độ xây dựng Nhà Quốc hội, trong đó nhất trí với Phương án kiến trúc Nhà Quốc hội đã được Chính phủ lựa chọn (phương án A sau khi đã nâng cấp với kích thước 102x102 m và vị trí lùi về phía đông khoảng 20m).

Ngày 25/4/2008, Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng đã báo cáo Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội. Sau khi nghe báo cáo, Bộ Chính trị đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 154-TB/TW ngày 2/5/2008, trong đó thống nhất phương án kiến trúc Nhà Quốc hội đã được Chính phủ lựa chọn.


Theo VTC News

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang