Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Trong 5 năm tới, Bộ Xây dựng “ưu tiên” nhà ở xã hội

18/01/2011 08:20

Hiện còn khoảng 7 triệu người dân đô thị đang có nhu cầu về nhà ở. Vấn đề xây dựng nhà ở xã hội đang được Bộ Xây dựng quan tâm khi Bộ đề xuất nhiều chương trình, dự án trong 5 năm tới.

Nhiều dự án sẽ triển khai trong 5 năm

Theo dự thảo chiến lược phát triển nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Bộ Xây dựng đưa ra lấy ý kiến thì nhà ở xã hội cần xây dựng trong ba giai đoạn, đầu tiên giai đoạn 2011 - 2020 cần đầu tư xây dựng khoảng 600.000 căn hộ tương khoảng 30 triệu m2 sàn (mỗi năm khoảng 60.000 căn, tương đương 3 triệu m2 sàn).

Trong 5 năm tới, Bộ Xây dựng “ưu tiên” nhà ở xã hội | 1
Còn khoảng 7 triệu người dân đô thị đang có nhu cầu về nhà ở. Ảnh: N.Lê

Tổng số vốn đầu tư của toàn bộ chương trình khoảng 180.000 tỷ đồng (tính theo mặt bằng giá tại thời điểm quý 3/2010), gồm nguồn vốn nhà nước khoảng 36.000 tỷ đồng (20%) dành để đầu tư xây dựng quỹ nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước để cho thuê, vốn huy động của các thành phần kinh tế khoảng 144.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng quỹ nhà ở xã hội để bán hoặc cho thuê mua.

Tiếp đến, giai đoạn 2011 – 2015 và giai đoạn 2015 - 2020, cần đầu tư xây dựng khoảng 300.000 căn hộ tương khoảng 15 triệu m2 sàn (mỗi năm khoảng 30.000 căn, tương đương 1,5 triệu m2 sàn). Trong đó, nguồn vốn nhà nước khoảng 18.000 tỷ đồng vốn huy động của các thành phần kinh tế khoảng 72.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chương trình phát triển nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp cũng cần được triển khai theo từng giai đoạn với số vốn khác nhau. Từ năm 2011 - 2020 cần đầu tư xây dựng khoảng 500.000 căn tương đương 24 triệu m2 sàn (mỗi  năm khoảng 50.000 căn, tương đương 2,4 triệu m2 sàn), nhằm giải quyết khoảng 70% nhu cầu chỗ ở của công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn cả nước.

Tổng số vốn đầu tư của toàn bộ chương trình giai đoạn này khoảng 144.000 tỷ đồng (tính theo mặt bằng giá tại thời điểm quý 3/2010), gồm nguồn vốn nhà nước khoảng 7.200 tỷ đồng (5%) dành để hỗ trợ công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và vốn huy động của các thành phần kinh tế khoảng 136.800 tỷ đồng để đầu tư xây dựng quỹ nhà ở cho công nhân mua, thuê hoặc thuê mua.

Còn giai đoạn 2011 - 2015 và 2015 - 2020, nguồn vốn nhà nước khoảng  3.600 tỷ đồng và vốn huy động của các thành phần kinh tế khoảng 68.400 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Cục Phát triển nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng, từ nay đến năm 2020, Chiến lược tập trung vào các mục tiêu như: cơ bản đáp ứng nhu cầu có chỗ ở phù hợp của nhân dân và từng bước nâng cao chất lượng nhà ở; tạo động lực phát triển đô thị và nông thôn bền vững theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, trọng tâm của Chiến lược hướng tới là đẩy mạnh phát triển quỹ nhà ở dành cho người có thu nhập thấp, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, sinh viên và các đối tượng chính sách khác mua, thuê mua hoặc thuê; tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ gia đình sinh sống tại các khu vực thường xuyên bị thiên tai và các hộ gia đình thuộc diện nghèo tại khu vực nông thôn.

Theo đó, từ nay đến 2015, diện tích nhà ở bình quân toàn quốc đạt 21,5 m2 sàn/người, 60% sinh viên có nhu cầu được thuê nhà ở trong ký túc xá và 50% công nhân KCN được thuê nhà ở trong các dự án nhà ở dành cho công nhân. Các con số tương ứng đến năm 2020: Diện tích nhà ở bình quân toàn quốc đạt mức 25m2 sàn/người, khoảng 80% sinh viên được thuê nhà và 60% công nhân KCN được thuê nhà ở.

Để đạt được mục tiêu này, cùng với 9 nhóm giải pháp lớn khác, Dự thảo Chiến lược đề ra nhóm giải pháp cụ thể hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người thu nhập thấp và các đối tượng chính sách xã hội. Theo đó, việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng được thông qua hình thức hỗ trợ bằng tiền (từ nguồn ngân sách nhà nước), được miễn, giảm tiền nhà, tiền sử dụng đất khi mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc khi được Nhà nước giao đất ở.

Với người nghèo khu vực nông thôn và hộ nghèo đô thị đặc biệt khó khăn, việc hỗ trợ áp dụng theo nguyên tắc Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, người dân tự làm. Với sinh viên các trường đại học, cao đẳng; công nhân lao động trong các khu công nghiệp, việc hỗ trợ theo nguyên tắc kết hợp giữa Nhà nước và các thành phần kinh tế để xây dựng nhà ở cho thuê. Với cán bộ, công chức, viên thuộc diện luân chuyển về công tác tại vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn, việc hỗ trợ thực hiện theo nguyên tắc Nhà nước đầu tư từ ngân sách xây dựng quỹ nhà ở công vụ để cho thuê theo giá Nhà nước quy định.

Nhà nước sẽ trực tiếp đầu tư hoặc khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển quỹ nhà ở xã hội để cho thuê; đồng thời ban hành cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở giá thấp để bán, cho thuê hoặc cho thuê mua đối với đối tượng hưởng lương ngân sách (có thu nhập thấp).

Tại hội thảo, ông Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng, Dự thảo Chiến lược cần tập trung đến tính khả thi bởi nếu không có chính sách, biện pháp cụ thể thì việc thực hiện khó đạt yêu cầu như mong muốn. Còn đại điện Bộ Tài chính khẳng định: Dự thảo cần đặc biệt chú ý đến giải pháp đưa quy hoạch đi trước một bước.

Trong giai đoạn 1991 - 2000, diện tích nhà ở trong cả nước đã tăng khoảng 71 triệu m2 (từ 629 triệu m2 lên trên 700 triệu m2). Giai đoạn từ năm 2000 đến 2009, cả nước đã phát triển được thêm khoảng 706 triệu m2, với diện tích bình quân đầu đạt hơn 16,7 m2/người (tăng gần gấp đôi so với diện tích bình quân năm 1999 là 9,68 m2/người).

Sẽ huy động vốn nhàn rỗi từ dân

Bộ Xây dựng cho rằng, để tạo quỹ đất phát triển nhà ở xã hội thì ngoài quy định dành 20% quỹ đất trong các dự án nhà ở thương mại có quy mô từ 10 ha trở lên để xây dựng nhà ở xã hội, khi lập và phê duyệt quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch sử dụng đất cần phải đảm bảo quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội chiếm ít nhất 10% tổng diện tích đất phát triển nhà ở đô thị.

Theo Dự thảo, Bộ đã nêu một điểm mới là thành lập quỹ tín thác bất động sản (BĐS) để mọi người dân đều có thể đầu tư vào thị trường nhà đất. Theo đó, quỹ sẽ huy động vốn nhàn rỗi của người dân, nhà đầu tư nhỏ lẻ thông qua phát hành chứng chỉ quỹ và đầu tư vào lĩnh vực nhà ở. Quỹ tín thác BĐS được đầu tư 100% vốn vào BĐS (các quỹ đầu tư khác chỉ được đầu tư tối đa 40%)

Quỹ tín thác BĐS được ưu đãi về thuế và sẽ là kênh huy động vốn nhàn rỗi của người dân cho thị trường nhà ở, khắc phục được tình trạng vốn cho thị trường nhà ở chỉ trông chờ và ngân hàng như hiện nay, từ đó sẽ tạo động lực mới cho lĩnh vực phát triển nhà ở. Tuy nhiên, mô hình này là một trong những cách chứng khoán hóa BĐS (thông qua chứng chỉ quỹ), vì vậy cần có biện pháp kiểm soát hạn chế những nguy cơ do chứng khoán hóa BĐS đem lại theo hướng cần quy định cụ thể các tiêu chuẩn về nhân lực, nguồn vốn, quản lý rủi ro, chế độ báo cáo... Quỹ tín thác BĐS nhằm hỗ trợ vốn để tăng nguồn cung cho thị trường nhà ở.

Với những chương trình, dự án nhà ở được đề xuất cùng với những phương án huy động vốn cho loại hình nhà này chứng tỏ Bộ Xây dựng đang quan tâm và ưu tiên cho nhà ở xã hội. Đây sẽ là tín hiệu vui đối với những người dân có nhu cầu thực về nhà ở trong thời gian tới.

Năm 2010, vấn đề xây dựng nhà ở xã hội thực sự sôi động trong cả nước. Nhiều địa phương đã nỗ lực thúc đẩy tạo lập quỹ nhà cho người thu nhập thấp, công nhân lao động, học sinh - sinh viên như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Bình Dương, Thanh Hóa.

Theo số liệu thống kê của Bộ Xây dựng, trong thời gian ngắn đã có khoảng 190 dự án nhà thu nhập thấp với số vốn gần 30.000 tỷ đồng được đăng ký với quy mô trên 7 triệu m2 nhà ở, tương đương 170.000 căn hộ.
 
Trong đó, có khoảng 37 dự án đã được khởi công xây dựng với số vốn đầu tư 3.600 tỷ đồng, góp phần giải quyết chỗ ở cho khoảng 64.000 người. Các dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp (KCN) cũng đã có 24 dự án được khởi công với số vốn đầu tư trên 2.600 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ góp phần giải quyết chỗ ở cho khoảng 125.000 lao động tại các KCN.
 
Nhà ở dành cho sinh viên đã có 94 dự án được khởi công tại 28 tỉnh, thành phố với tổng số vốn trái phiếu chính phủ 5.500 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, các dự án này sẽ đáp ứng chỗ ở cho 180.000 sinh viên trên cả nước...
 
Riêng tại Hà Nội, các dự án nhà thu nhập thấp được khởi công có quy mô khoảng 25.000 căn hộ, trong đó một số dự án như Ngô Thì Nhậm, Việt Hưng đã bắt đầu bán nhà...
 
Tại Tp.HCM, 8.300 căn nhà ở xã hội cũng đã được xây dựng, tương đương hơn 1,2 triệu m2 sàn, góp phần giải quyết khó khăn về nhà ở cho các đối tượng là cán bộ, công nhân viên, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.
 
Thành phố Đã Nẵng cũng đã triển khai xây dựng được 127 khối nhà chung cư, dự kiến bố trí 11.332 căn hộ, trong đó 66 khối nhà với 2.859 căn đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng, còn 61 khối nhà với 8.473 căn hộ đang được khẩn trương thi công và hoàn tất hồ sơ để khởi công xây dựng.

(Theo Lao Động,TTO)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang