Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Trước năm 2010, Tp. Cần Thơ thành đô thị loại 1

26/03/2009 09:43 

Trước 2020 cơ bản đưa Cần Thơ thành Thành phố công nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long.

Trước năm 2010, Tp. Cần Thơ thành đô thị loại 1
 

Đây là mục tiêu xây dựng và phát triển Cần Thơ vừa được Thủ tướng ban hành trong Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 20/3 của Thủ tướng.

 

Trong tương lai, Cần Thơ sẽ trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại – dịch vụ, du lịch, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghê, y tế và văn hóa. Là một đầu mối giao thông quan trọng trong vùng và quốc tế.

 

Theo kế hoạch phát triển giai đoan đến 2010, tăng trưởng GDP bình quân của Cần Thơ hàng năm 15,9%/năm, GDP ngành dịch vụ tăng bình quân khoảng 15,8%/năm, công nghiệp xây dựng 20,6%/năm.

GDP bình quân đầu người đạt 1.767 USD. Tỷ trọng dịch vụ 45,59%, công nghiệp – xây dựng 40,7% và nông –lâm – ngư nghiệp 13,64%.

 

Năm 2010, thu hút khoảng 1,2 triệu lượt khách du lịch, tăng bình quân 20%/năm.

 

Giai đoạn 2010 – 2015, tăng trưởng GDP bình quân 17,1%/năm, trong đó ngành dịch vụ tăng 16,2%, công nghiệp – xây dựng 20,6%, nông – lâm – ngư nghiệp 6%/năm. Cơ cấu kinh tế đến năm 2015 dịch vụ chiếm 42,34%, công nghiệp – xây dựng chiếm 51,35%, nông – lâm ngư – nghiệp chiếm 6,33%.

 

Để đảm bảo các chỉ tiêu đã đề ra, một trong những giải phát quan trọng đối với Cần Thơ là phải đẩy nhanh đô thị hóa, xây dựng Thành phố trở thành đô thị loại 1.


Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Cần Thơ để rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố đến năm 2020 gắn với đô thị mới Ô – Môn – Cờ Đỏ.

 

Về giao thông vặn tải sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án như đường nối thị xã Vị Thanh, Hậu Giang với Tp. Cần Thơ, nâng cấp Quốc lộ 91, đường Quốc lộ 91 nối với tuyến Nam sông Hậu, tuyến đường Bốn Tổng – Một Ngàn, tuyến Mậu Thân – sân bay Trà Nóc…


Theo Cafe F

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang