Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

UBND huyện Thạch Thất làm chủ đầu tư dự án tái định cư tại chỗ

12/10/2009 08:25

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ký quyết định giao UBND huyện Thạch Thất, Hà Nội làm chủ đầu tư của Dự án tái định cư tại chỗ, bao gồm công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng các khu tái định cư, thuộc dự án thành phần "Đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư QG-HN01".

Theo đó, UBND huyện Thạch Thất tiến hành các thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư (nếu có), bao gồm cả điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trình Bộ Xây dựng phê duyệt; điều chỉnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình và phê duyệt theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện dự án đảm bảo khối lượng, chất lượng, tiến độ và hiệu quả theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc được Bộ Xây dựng uỷ quyền xem xét chấp thuận thiết kế kỹ thuật và dự toán để UBND huyện Thạch Thất phê duyệt theo thẩm quyền. Đồng thời, thay mặt Bộ thực hiện quyền chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia tại Hà Nội đối với các dự án thành phần. Phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Thạch Thất trong việc tổ chức thực hiện dự án tái định cư tại chỗ, đảm bảo khối lượng, chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

Theo KTDT

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang