Xây nhà cao tầng khu trung tâm HN: Bỏ quên quyền lợi Nhà nước?

27/04/2010 08:22 

Khi đòi được tiếp tục xây nhà cao tầng trong khu vực đô thị lõi, người dân và doanh nghiệp có tính đến quyền lợi của Nhà nước?

Không nên chất thêm tải cho khu vực 4 quận trung tâm Hà Nội.

Sau khi Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội dừng phá dỡ nhà biệt thự cũ và không cấp phép xây dựng nhà cao tầng trong khu vực trung tâm, nhiều người dân và cơ quan báo chí đã lên tiếng mong muốn Thủ tướng xem xét lại quyết định này. Sau đó, UBND TP Hà Nội cũng đã có văn bản đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục các dự án, công trình nhà cao tầng ở khu trung tâm đã được cấp phép hoặc đang triển khai.

Lý do được đưa ra là có nhiều dự án nhà cao tầng đã được phê duyệt từ trước, nay phải dừng sẽ gây thiệt hại cho chủ đầu tư và phát sinh phức tạp xã hội(?!) Mặt khác, tại 4 quận trung tâm có nhiều khu tập thể cũ đã xuống cấp trầm trọng, rất cần xây dựng lại để vừa đảm bảo mỹ quan đô thị vừa giúp người dân có chỗ ở tốt hơn. Nhiều bài báo đã lên tiếng khá gay gắt, đòi “giải quyết hài hòa, đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp và người dân”.

Tuy nhiên, hiện nay tính từ vành đai 3 trở vào trung tâm Hà Nội, mật độ dân cư đã quá cao. Đây là nguyên nhân chính gây nên sự quá tải cơ sở hạ tầng đô thị như kẹt xe, thiếu công viên cây xanh, trường học, cấp điện, thoát nước… Nếu tiếp tục cải tạo các chung cư cũ nát theo cách thay một khu nhà 5 tầng bằng một khu nhà 15-17 tầng tất yếu sẽ làm trầm trọng thêm sự quá tải cơ sở hạ tầng đô thị.

Lạ một điều là vấn đề giải quyết hài hòa, đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp và người dân được báo chí nói nhiều nhưng hầu như không tờ báo nào nói đến việc phải đảm bảo lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

Trong đồ án quy hoạch chung Hà Nội, những người lập quy hoạch đã đề xuất kế hoạch giảm dân nội đô từ 1,2 triệu dân hiện tại xuống còn khoảng 0,8 triệu dân. Hiện tại Chính phủ đã yêu cầu dừng chất tải trong khu vực nội đô Hà Nội bằng việc hạn chế xây dựng nhà cao tầng để thực hiện mục tiêu lâu dài chứ không chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt.

Bên cạnh đó, giải pháp cho vấn đề này không phải đã “tắc” như một số tờ báo thông tin. Bởi nếu Nhà nước thu hồi lại diện tích đất ở những khu tập thể cũ, vốn là những khu vực “đất vàng” để đấu giá rộng rãi thì chắc chắn sẽ thu được những khoản tài chính khổng lồ; có thể đủ trang trải cho việc đền bù đối với những doanh nghiệp đã đầu tư và hỗ trợ người dân di chuyển ra khỏi khu vực trung tâm.

Đất đai là sở hữu của toàn dân. Nhà nước có quyền sử dụng nguồn tài nguyên đó để phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Doanh nghiệp và người dân không thể bám vào đất mình được giao sử dụng có thời hạn để rồi sau đó đặt điều kiện đòi hỏi một cách vô lý.

Người dân và doanh nghiệp muốn được đảm bảo quyền lợi của mình, vậy thì quyền lợi của Nhà nước có được họ tính đến?

Lẽ nào chỉ vì quyền lợi của một số người dân và vài ba doanh nghiệp mà chúng ta phải hy sinh những mục tiêu to lớn hơn nhiều; đó là xây dựng một Thủ đô văn minh, hiện đại nhưng vẫn bảo tồn được những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc văn hiến ngàn tuổi?
 

Theo Công luận

Dành cho người xây nhà