Yêu cầu báo cáo giá đất tại các địa điểm quy hoạch Thủ đô

13/05/2010 13:54 

Chính phủ thông tin cho đại biểu QH cả về thực trạng mua bán bất động sản và giá các loại đất mua bán trên thị trường tự do tại các địa điểm đang được xem xét quy hoạch Thủ đô.

Tờ trình về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội được Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn ký ngày 12/5, cho biết: Có một số ý kiến đại biểu QH yêu cầu cung cấp thêm thông tin liên quan đến Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ cung cấp đầy đủ các quyết  định về quy hoạch Thủ đô đã được Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời thông tin cho đại biểu QH cả về thực trạng mua bán bất động sản và giá các loại đất mua bán trên thị trường tự do tại các địa điểm đang được xem xét quy hoạch.

Một số đoàn đại biểu QH cũng đề nghị Chính phủ báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá về quy hoạch, đầu tư và vận hành các dự án thủy điện trên cả nước; báo cáo việc một số tỉnh cho các tổ chức kinh tế nước ngoài thuê đất trồng rừng và đánh giá tác động của vấn đề này đối với quốc phòng, an ninh quốc gia và phát triển KT-XH

Theo CAND

Dành cho người xây nhà