Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1976 Bính Thìn   

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1976 Bính Thìn

16:17 02/02/2016

Gia chủ tuổi Bình Thìn năm nay có những tuổi tốt có thể nhờ xông nhà đầu năm như sau: 1948; 1961; 1991; 1956; 1957; 1968; 1969; 1949; 1978; 1979.

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1975 Ất Mão   

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1975 Ất Mão

15:40 02/02/2016

Những người có năm sinh sau đây: 1958; 1973; 1980; 1950; 1951; 1988; 1959; 1972; 1955; 1970 có thể xông nhà cho gia chủ Ất Mão 1975.

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1974 Giáp Dần   

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1974 Giáp Dần

16:15 01/02/2016

Những người sinh năm sau đây: 1951; 1959; 1981; 1972; 1973; 1958; 1988; 1989; 1954; 1971 thích hợp xông nhà đất đầu năm mới 2016 cho gia chủ tuổi Giáp Dần 1974.

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1973 Quý Sửu   

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1973 Quý Sửu

15:35 01/02/2016

Tuổi xông nhà năm 2016 tốt nhất cho người sinh năm 1973 là một trong các tuổi sau: 1948; 1981; 1988; 1951; 1964; 1972; 1956; 1965; 1973; 1996.

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1972 Nhâm Tý   

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1972 Nhâm Tý

11:49 30/01/2016

Chủ nhà Nhâm Tý nên nhờ một trong những vị khách có năm sinh như sau xông nhà đất đầu năm: 1964; 1949; 1957; 1973; 1981; 1972; 1980; 1988; 1994; 1948.

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1971 Tân Hợi   

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1971 Tân Hợi

16:35 28/01/2016

Những tuổi xông đất tốt nhất năm nay với chủ nhà Tân Hợi 1971 gồm có: 1976; 1991; 1961; 1860; 1969; 1990; 1968; 1996; 1966.

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1970 Canh Tuất   

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1970 Canh Tuất

16:09 28/01/2016

Năm nay, gia chủ tuổi Canh Tuất nên nhờ một trong các tuổi sau xông nhà đầu năm: 1960; 1968; 1990; 1947; 1961; 1977; 1991; 1969; 1975; 1976.

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1969 Kỷ Dậu   

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1969 Kỷ Dậu

16:50 26/01/2016

Chủ nhà tuổi Kỷ Dậu nên nhờ một trong các tuổi: 1964; 1961; 1976; 1948; 1949; 1991; 1956; 1960; 1968; 1977 xông nhà đất đầu năm mới.

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1968 Mậu Thân   

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1968 Mậu Thân

16:35 26/01/2016

Chủ nhà sinh năm 1968 nên chọn những tuổi sau đây: 1948; 1976; 1960; 1961; 1991; 1949; 1956; 1957; 1964; 1968 xông nhà đất đầu năm Bính Thân.

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1967 Đinh Mùi   

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1967 Đinh Mùi

16:42 25/01/2016

Chủ nhà tuổi Đinh Mùi 1967, năm mới 2016 nên nhờ một trong những vị khách có năm sinh sau đây xông nhà đất đầu năm: 1952; 1954; 1964; 1966; 1975; 1978; 1987; 1988.

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1966 Bính Ngọ   

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1966 Bính Ngọ

15:34 25/01/2016

Chủ nhà tuổi Bính Ngọ, năm mới 2016 hãy nhờ một trong những người có năm sinh sau đây xông nhà, đất: 1951; 1981; 1955; 1958; 1964; 1967; 1971; 1979; 1988; 1991.

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1965 Ất Tỵ   

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1965 Ất Tỵ

15:25 20/01/2016

Chủ nhà sinh năm Ất Tỵ 1965 năm 2016 có những tuổi tốt sau đây có thể mời xông nhà đầu năm: 1960; 1973; 1976; 1988; 1958; 1961; 1972; 1981; 1990; 1948.

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1964 Giáp Thìn   

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1964 Giáp Thìn

16:32 19/01/2016

Năm nay chủ nhà tuổi Giáp Thìn 1964 nên mượn những tuổi sau xông nhà đất đầu năm: 1969; 1981; 1961; 1972; 1991; 1959; 1973; 1989; 1947; 1949.

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1963 Quý Mão   

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1963 Quý Mão

16:45 18/01/2016

Chủ nhà tuổi Quý Mão 1963 năm nay nên nhờ một trong những vị khách có năm sinh sau đây xông nhà đất đầu năm: 1991; 1961; 1968; 1976; 1990; 1947; 1958; 1960; 1951; 1977.

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1962 Nhâm Dần   

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1962 Nhâm Dần

10:49 16/01/2016

Gia chủ sinh năm 1962 Nhâm Dần, năm nay nên nhờ những tuổi sau xông nhà đất đầu năm: 1947; 1961; 1991; 1960; 1969; 1990; 1976; 1977; 1951; 1967.