Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1963 Quý Mão   

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1963 Quý Mão

16:45 18/01/2016

Chủ nhà tuổi Quý Mão 1963 năm nay nên nhờ một trong những vị khách có năm sinh sau đây xông nhà đất đầu năm: 1991; 1961; 1968; 1976; 1990; 1947; 1958; 1960; 1951; 1977.

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1962 Nhâm Dần   

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1962 Nhâm Dần

10:49 16/01/2016

Gia chủ sinh năm 1962 Nhâm Dần, năm nay nên nhờ những tuổi sau xông nhà đất đầu năm: 1947; 1961; 1991; 1960; 1969; 1990; 1976; 1977; 1951; 1967.

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1961 Tân Sửu   

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1961 Tân Sửu

15:24 15/01/2016

Chủ nhà tuổi Tân Sửu 1961 có thể nhờ những người sinh năm: 1948; 1976; 1956; 1960; 1961; 1964; 1969; 1996; 1949; 1968 xông nhà đất đầu năm.

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1960 Canh Tý   

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1960 Canh Tý

16:56 14/01/2016

Năm nay, chủ nhà sinh năm 1960 Canh Tý nên nhờ những vị khách có năm sinh như sau xông nhà đất: 1961; 1948; 1949; 1968; 1957; 1960; 1964; 1965; 1969; 1976.

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1959 Kỷ Hợi   

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1959 Kỷ Hợi

11:48 14/01/2016

Chủ nhà tuổi Kỷ Hợi (1959) có thể mời khách xông nhà đầu năm có các năm sinh như sau: 1991; 1961; 1967; 1974; 1976; 1996; 1951; 1952; 1960; 1964.

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1958 Mậu Tuất   

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1958 Mậu Tuất

16:35 13/01/2016

Gia chủ sinh năm Mậu Tuất (1958), năm nay nên chọn một trong những người có năm sinh như sau xông nhà đất đầu xuân: 1966; 1975; 1996; 1951; 1953; 1960; 1968; 1983; 1990; 1947.

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1957 Đinh Dậu   

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1957 Đinh Dậu

14:52 13/01/2016

Chủ nhà sinh năm Đinh Dậu 1957, năm nay nên nhờ những vị khách có năm sinh như sau xông nhà đất đầu năm: 1976 (Bính Thìn); 1988 (Mậu Thìn); 1972 (Nhâm Tý); 1960 (Canh Tý); 1961 (Tân Sửu); 1964 (Giáp Thìn); 1968 (Mậu Thân); 1977 (Đinh Tỵ); 1989 (Kỷ Tỵ); 1947 (Đinh Hợi).

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1956 Bính Thân   

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1956 Bính Thân

15:56 12/01/2016

Chủ nhà sinh năm 1956 Bính Thân, năm 2016 nên nhờ những người có năm sinh sau đây xông nhà đất: Tân Mão (1951); Tân Sửu (1961); Bính Thìn (1976); Tân Dậu (1981); Mậu Thìn (1988); Tân Mùi (1991); Mậu Tý (1948); Mậu Tuất (1958); Giáp Thìn (1964); Mậu Thân (1968).

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1955 Ất Mùi   

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1955 Ất Mùi

16:35 11/01/2016

Chủ nhà sinh năm 1955 Ất Mùi, năm 2016 nên chọn một trong những người có năm sinh sau đây xông nhà đất: Bính Thìn (1976); Canh Ngọ (1990); Đinh Hợi (1947); Mậu Thân (1968); Canh Tý (1960); Đinh Tỵ (1977); Tân Mùi (1991); Kỷ Dậu (1969); Tân Sửu (1961); Bính Ngọ (1966).

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1954 Giáp Ngọ   

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1954 Giáp Ngọ

14:31 11/01/2016

Gia chủ sinh năm 1954 Giáp Ngọ, năm 2016 nên nhờ một trong những người có năm sinh như sau xông nhà đất đầu năm: Tân Mùi 1991; Kỷ Dậu 1969; Bính Thìn 1976; Đinh Hợi 1947; Tân Sửu 1961; Đinh Tỵ 1977; Mậu Thân 1968; Tân Mão 1951; Đinh Mùi 1967 và Tân Dậu 1981.

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1953 Quý Tỵ   

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1953 Quý Tỵ

14:55 09/01/2016

Gia chủ sinh năm 1953 Quý Tỵ nên chọn khách xông nhà đầu năm sinh vào một trong các năm sau đây: Mậu Tý 1948; Tân Dậu 1981; Mậu Thìn 1988; Tân Mão 1951; Mậu Tuất 1958; Giáp Thìn 1964; Quý Sửu 1973; Mậu Ngọ 1978; Giáp Tý 1984; Ất Sửu 1985.

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1952 Nhâm Thìn   

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1952 Nhâm Thìn

09:33 09/01/2016

Gia chủ sinh năm 1952 Nhâm Thìn năm nay nên chọn một trong những vị khách sinh vào các năm sau đây xông nhà đất đầu năm: Đinh Dậu 1957; Tân Dậu 1981; Giáp Tý 1984; Đinh Mùi 1967; Nhâm Tý 1972; Quý Dậu 1993.

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1951 Tân Mão   

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1951 Tân Mão

10:22 07/01/2016

Gia chủ sinh năm 1951 Tân Mão nên chọn một trong những người có năm sinh sau đây xông nhà đất đầu năm Bính Thân: 1991 (Tân Mùi); 1961 (Tân Sửu); 1966 (Bính Ngọ); 1968 (Mậu Thân); 1976 (Bính Thìn); 1982 (Nhâm Tuất); 1983 (Quý Hợi); 1996 (Bính Tý); 1951 (Tân Mão); 1953 (Quý Tỵ).

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1950 Canh Dần   

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1950 Canh Dần

14:56 06/01/2016

Gia chủ sinh năm 1950 Canh Dần nên chọn một trong những vị khách có năm sinh sau đây xông nhà đất đầu năm Bính Thân: 1961; 1975; 1991; 1947; 1952; 1960; 1967; 1969; 1982; 1983.

Xem vận mệnh tuổi Tuất năm Bính Thân   

Xem vận mệnh tuổi Tuất năm Bính Thân

14:33 05/01/2016

Năm Bính Thân là một năm thuận lợi cả về sự nghiệp lẫn tài lộc của người tuổi Tuất. Đặc biệt đối với những người sinh năm 1982.