EZLand nhận chứng nhận thẩm định GRESB 2020

Ban nội dung
Được đăng bởi Ban nội dung
Bảng đánh giá bất động sản bền vững toàn cầu GRESB (Global Real Estate Sustainabilty Benchmark) là hệ thống đánh giá tác động về Môi trường (Environment) – Xã hội (Social) – Quản trị (Governance) của doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản. Chứng nhận thẩm định được xét theo 3 tiêu chí: Năng lực điều hành, năng lực hoạt động và năng lực phát triển, từ đó giúp doanh nghiệp xác định thế mạnh và cơ hội để cải thiện hiệu suất ESG và chiến lược phát triển bền vững của họ.


Phối cảnh dự án căn hộ HausNeo, dự án đạt chứng chỉ xanh quốc tế

Các tổ chức như công ty bất động sản niêm yết, quỹ tài sản tư nhân và nhà phát triển bất động sản đạt chứng nhận thẩm định GRESB sẽ tối ưu cơ hội kết nối với các nhà đầu tư một cách có hệ thống. Thông qua những điểm chuẩn và điểm số cụ thể về các vấn đề cốt lõi trong phát triển bền vững, báo cáo cho phép các bên liên quan tiếp cận các thông tin về hiệu suất ESG của doanh nghiệp so với thị trường và các đơn vị cùng cấp khác theo quốc gia, khu vực và lĩnh vực. Điểm đánh giá GRESB biểu thị dưới dạng phần trăm thể hiện mức độ tiềm năng về bền vững và danh hiệu Green Star được trao cho doanh nghiệp có số điểm tuyệt đối trong hạn mức đã đăng ký.
Chứng nhận GRESB của EZLand Việt Nam năm 2020 đạt tổng cộng 71/100 điểm trong năm đầu tiên tham gia, xếp hạng 2 trên tổng số 6 doanh nghiệp thuộc phạm vi châu Á, loại hình nhà ở dân dụng cao tầng. Chỉ số hiệu suất Môi trường (Environment) – Xã hội (Social) – Quản trị (Governance) đạt tương ứng 30/51 – 23/26 – 18/24 điểm. Để đạt được tiền đề này, EZLand đã nỗ lực không ngừng từ những định hướng đầu tiên khi mới thành lập nhằm hướng đến 3 mục tiêu là bảo vệ môi trường với việc áp dụng giải pháp công trình xanh EDGE cho toàn bộ danh mục dự án; cam kết trách nhiệm xã hội bằng chiến lược công dân doanh nghiệp và nhiều hoạt động phát triển cộng đồng. Cuối cùng là thúc đẩy quản trị bền vững thông qua các chính sách phát triển nhân lực.
Với tầm nhìn phát triển bền vững từ nội tại, EZLand sẽ tiếp tục tham gia chứng nhận thẩm định bất động sản GRESB trong năm 2021 với nhiều đổi mới trong chiến lược vận hành và kinh doanh. Theo đó, EZLand đã triển khai phương pháp quản trị doanh nghiệp OKR, áp dụng cho toàn công ty từ 01/01/2021 để nâng cao hiệu quả tác động đến môi trường và xã hội.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.
Nguồn: http://thanhnienviet.vn/2020/12/11/ezland-nhan-chung-nhan-tham-dinh-gresb-2020

Đã Đến Lúc Nên Ngừng Chờ Giá Chung Cư Giảm Sâu Hơn?

VARS AWARDS 2024 - Vinh Danh Nghề Môi Giới Bất Động Sản Việt Nam

Những Địa Phương Nào Sẽ Bị Cấm Phân Lô Bán Nền Từ 2025?