VRES 2021 ngày 3: Những thay đổi nào về luật sẽ tác động mạnh đến thị trường BĐS?

Ban nội dung
Được đăng bởi Ban nội dung

6 quy định mới về luật trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản

Tại VRES 2021, ông Phạm Thanh Sơn cho biết những quy định mới về luật trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản bao gồm 6 điểm đáng chú ý:
Thứ nhất là sửa đổi điều kiện kinh doanh bất động sản, trong đó bỏ điều kiện về vốn pháp định. Trước đó, khoản 1 Điều 10 luật kinh doanh BĐS 2014 quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này…

Quy định mới nhất của luật là điểm a khoản 2 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 như sau tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Như vậy điều kiện về vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng đã được bỏ.

Theo ông Sơn, việc bỏ vốn pháp định ở đây có nghĩa không cần có vốn pháp định vẫn có thể kinh doanh bất động sản. Việc bỏ vốn pháp định nhưng các quy định khác của luật lại gia tăng, thắt chặt việc các nhà đầu tư phải có vốn thật trong các dự án, đặc biệt là các dự án về kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở nhằm đảo bảo dự án phát triển suôn sẻ và đảm bảo đúng các tiêu chí về mặt tài chính.

Ông Phạm Thanh Sơn – Chủ tịch Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội

Thứ hai là sửa đổi quy định về thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản. Theo ông Sơn, trước đây việc chuyển nhượng dự án là không thể chuyển nhượng từng phần, tức là những dự án đủ điều kiện chuyển nhượng, trong mọi trường hợp là phải chuyển nhượng toàn phần. Quy định mới của luật là đối với dự án bất động sản được chấp thuận nhà đầu tư hoặc được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, thẩm quyền, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư.
Đối với dự án bất động sản không thuộc trường hợp nêu trên, thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản thực hiện như sau: UBND cấp tỉnh quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do UBND cấp tỉnh quyết định việc đầu tư hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư.
Thứ ba, kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Cụ thể, kéo dài thời hạn thực hiện hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 trên cơ sở hạng đất đã được quy định và thực hiện trong giai đoạn từ năm 2011 đến hết năm 2020. Trường hợp địa phương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định thì thực hiện theo quy định đó đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.
Thứ tư, theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 75 của Luật Đầu tư 2020 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 23 của Luật Nhà ở 2014 về hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại như sau: có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở. Theo đó, quy định mới đã bổ sung thêm hình thức: các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở.
Thứ năm, sửa đổi các công trình được miễn giấy phép xây dựng. Từ ngày 1/1/2021, Luật Xây dựng sửa đổi 2020 có hiệu lực thị hành, bổ sung 9 trường hợp được miễn phép xây dựng, trong đó đáng chú ý là công trình nhà ở riêng lẻ. Cụ thể Luật xây dựng sửa đổi 2020 đã bổ sung thêm các trường hợp công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ được miễn giấy phép xây dựng. Đối với các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ không thuộc các trường hợp kể trên phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.
Thứ sáu, luật Đầu tư sửa đổi về các thủ tục đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư kinh doanh. Luật Đầu tư sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 tháo gỡ ách tắc về thủ tục đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư kinh doanh: bổ sung điểm C khoản 2 Điều 22 Luật nhà ở về việc chấp nhận nhà đầu tư theo quy định của luật Đầu tư. Trường hợp có nhiều nhà đầu ttư được chấp thuận thì việc xác định chủ đầu tư theo quy định của Luật Xây dựng.
Ngoài ra, bổ sung khoản 2 điều 170 luật nhà ở. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu chọn nhà đầu tư trong một số trường hợp. Đặc biệt, luật Đầu tư bãi bỏ khoản 3 điều 22 và điều 171 luật nhà ở để đảm bảo sự thống nhất về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng với các dự án phải thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Hành lang pháp lý cho các loại hình bất động sản mới

Cũng theo luật sư Phạm Hồng Sơn, các cơ quan chuyên môn về xây dựng trong thực thi thủ tục hành chính các dự án đầu tư xây dựng có bố trí Condotel, Officetel, Resort Villa và Shophouse cần lưu ý một số nội dung như sau:
Đảm bảo việc tuân thủ quy định của hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật hiện hành, phải làm rõ về quy mô về diện tích sàn xây dựng, số lượng căn, chỉ tiêu dân số để xác định các chỉ tiêu, yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Đảm bảo tính thống nhất về mục đích đầu tư, mục đích sử dụng đất với chức năng của công trình, lưu ý việc hình thành và phát triển loại hình bất động sản này phải phù hợp với tình hình thực tế địa phương theo từng thời kì.
Cơ quan chuyên môn về xây dựng khi thựchiện công tác thẩm định dự án, thiết kế xây dựng, cấp phép xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu cần kiểm tra, rà soát kỹ các cơ sở pháp lý về quy hoạch xây dựng, đánh giá việc tuân thủ hệ thống tiêu chuẩn kĩ thuật.

Duy Bách

Hội nghị Bất động sản Việt Nam – VRES 2021
Hình thức tổ chức: Sự kiện trực tuyến
Thời gian: Từ 13/12 -17/12/2021
Vé tham dự: Vẫn đang mở bán tại tại đây
Thông tin liên hệ: Hotline: 0904648183; Email: [email protected]
Trang thông tin chính thức về sự kiện VRES 2021: vres.batdongsan.com.vn
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.
Nguồn: http://thanhnienviet.vn/2021/12/15/vres-2021-ngay-3-nhung-thay-doi-nao-ve-luat-se-tac-dong-manh-den-thi-truong-bds

Chung Cư TP.HCM Tháng 1/2024: Giá Bán Và Cho Thuê Không Giảm

Môi Giới Bất Động Sản “Chốt Mạnh” Giao Dịch Sau Tết

Thị Trường BĐS TP.HCM Tháng 1/2024: Nhu Cầu Mua/Thuê Giảm