Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Khi giao dịch, phải trả nợ tiền đất

06/11/2008 17:30 

Nếu chủ đất chết không để lại di chúc thì những người thừa kế theo pháp luật số tiền bồi thường đất phải thực hiện quyết định thu hồi đất.

1. Thu hồi đất của người đã mất?

Năm 2006, lúc cha tôi còn sống, UBND huyện có ra quyết định thu hồi gần 3.000 m2 đất vườn của cha tôi để phục vụ cho một dự án cải tạo đường. Năm 2007, khi chưa thi hành quyết định này thì cha tôi qua đời. Nay UBND huyện thông báo sẽ cưỡng chế gia đình tôi nếu không giao đất. Chúng tôi có phải chấp hành quyết định thu hồi đất trên hay không?

(ngocthuan79...gmail.com)

Ông Dư Huy Quang, Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM:

Về việc thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, khoản 3 Điều 39 Luật Đất đai quy định: “Trường hợp người bị thu hồi đất không chấp hành quyết định thu hồi đất thì UBND cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi ra quyết định cưỡng chế. Người bị cưỡng chế thu hồi đất phải chấp hành quyết định cưỡng chế và có quyền khiếu nại”. Như vậy, nếu chưa được thực hiện vào thời điểm cha bạn qua đời thì nay quyết định thu hồi đất nêu trên vẫn phải tiếp tục thực hiện.

Ngoài ra, khoản 1 Điều 637 Bộ luật Dân sự đã quy định: “Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”. Theo đó, nếu cha bạn có để lại di chúc để định đoạt số tiền bồi thường đất thì người được hưởng thừa kế số tiền trên theo di chúc phải thực hiện quyết định thu hồi đất. Ngược lại, nếu cha bạn không để lại di chúc thì những người thừa kế số tiền bồi thường trên theo pháp luật phải thực hiện quyết định thu hồi đất.

2. Tính sao với phần đất chênh lệch?

Năm 1976, cha tôi có đứng tên mua một căn nhà ở Bình Thạnh, có xác nhận của UBND phường. Giấy mua bán lúc đó ghi diện tích đất là 77 m2. Trong đợt kê khai nhà đất năm 1999, cha tôi đã kê khai diện tích thực tế sử dụng là 100 m2. Nay gia đình tôi làm thủ tục xin cấp “giấy hồng” và được UBND quận công nhận diện tích là 110 m2. Như vậy, chúng tôi phải đóng bao nhiêu tiền sử dụng đất?

Đinh Khắc Hùng (561/19/10 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, Bình Thạnh, TP.HCM)

Bà Trần Thị Lệ Nga, Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ, Cục Thuế TP.HCM:

Theo Nghị định số 198 ngày 3-12-2004 của Chính phủ, đối với đất có giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15-10-1993, nay được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng ổn định từ trước 15-10-1993 thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

Như vậy, đối với phần diện tích 77 m2 có giấy tờ hợp lệ thì ông không phải đóng tiền sử dụng đất. Riêng đối với phần diện tích chênh lệch (33 m2) thì xử lý như sau: Nếu phần diện tích đó đã được sử dụng ổn định làm đất ở từ trước 15-10-1993 và được UBND phường xác nhận thì ông không phải đóng tiền sử dụng đất. Trường hợp phần diện tích đó được sử dụng làm đất ở kể từ 15-10-1993 thì ông phải nộp 50% tiền sử dụng đất.

3. Thế chấp nhà còn ghi nợ tiền sử dụng đất?

Đầu năm 2003, nhà tôi được UBND quận cấp “giấy hồng” và trên giấy có ghi tôi còn nợ 60 triệu đồng tiền sử dụng đất. Xin hỏi: Tôi phải trả nợ trong thời hạn bao lâu? Nếu tôi muốn thế chấp nhà cho ngân hàng để lấy tiền trả nợ trên thì có được hay không?

Lê Thị Thủy (Phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM)

Luật sư Trần Thị Miền (Đoàn luật sư TP.HCM):

Theo Nghị định 17 ngày 27-1-2006 của Chính phủ, khi hộ gia đình, cá nhân thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất (chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất), tặng cho quyền sử dụng đất đối với người ngoài diện thừa kế theo quy định của pháp luật dân sự (trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 110 Luật Đất đai) hoặc được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi thì phải nộp cho nhà nước số tiền sử dụng đất còn nợ. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng tài nguyên và môi trường nơi có đất có trách nhiệm chỉnh lý xóa số tiền nợ đã ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã nộp đủ tiền sử dụng đất còn nợ cho nhà nước. Các giao dịch về quyền sử dụng đất đối với đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn ghi nợ tiền phải nộp cho nhà nước đều không có giá trị pháp lý.

Như vậy, chị có trách nhiệm thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ đã ghi trên “giấy hồng” theo quy định nêu trên
 

Theo Phap luat TPHCM

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang