Nhận tiền đền bù hay góp vốn đầu tư?

02/11/2009 11:47 

Tôi có 15.000 m2 đất nông nghiệp tại xã Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai. Đất của tôi thuộc dự án khu dân cư thành phố, chủ dự án là một công ty Malaysia.

Theo chính sách của Nhà nước thì tôi được quyền nhận tiền đền bù giải tỏa hoặc góp vốn đầu tư với chủ dự án.

Xin tư vấn tôi nên chọn giải pháp nào có lợi hơn và những khó khăn gặp phải cho từng trường hợp? (Tran Thi Ngon)

- Trả lời:

Việc thu hồi đất để thực hiện dự án rất khó khăn trong thực tiễn. Chính vì vậy, chủ đầu tư sẽ có nhiều phương cách đền bù, bồi thường linh hoạt khi xây dựng phương án đền bù cho người bị thu hồi đất.

Phương thức góp vốn đầu tư thường được áp dụng đối với dự án có quy mô vốn đầu tư nhỏ, như góp đất xây dựng nhà cao tầng hoặc dự án có quy mô nhỏ tương tự. Trong trường hợp dự án “khu dân cư thành phố” như bạn nói thì phương thức góp vốn đất không khả thi.

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, trường hợp của bạn nên làm theo phương thức bồi thường “đất đổi đất” là tối ưu nhất. Phương thức đền bù này được xây dựng trên cơ sở “đất chưa có hạ tầng đổi đất đã có hạ tầng” sau khi dự án hoàn thành hạ tầng kỹ thuật. Chủ đầu tư có thể đề nghị một tỉ lệ quy đổi dựa trên chi phí hạ tầng, chi phí cơ hội, mức lợi nhuận bị chia sẻ, chi phí khác hoặc do thỏa thuận giữa các bên.

Theo cách này, phía chủ đầu tư không phải bỏ tiền ra đền bù. Người bị thu hồi đất không cảm thấy mất đất, bị chén ép hoặc thua thiệt so với lợi ích của chủ đầu tư. Mặt khác, thủ tục đơn giản.

Theo chúng tôi, bạn nên chọn phương cách đất đổi đất là tốt nhất. Dĩ nhiên tư vấn này chỉ mang tính chất để bạn tham khảo.
 

LS Phan Thanh Thy
Theo Tuoi Tre

Dành cho người xây nhà