Xin cấp giấy chứng nhận nhà đất có tranh chấp

14/01/2013 09:32  |  Theo TTO

Hỏi: Gia đình tôi đã ở ổn định trên lô đất ở xã Hiệp Bình Chánh (Thủ Đức, Tp.HCM) từ ngày mua trước năm 1993, có văn tự mua bán nhà (đất) có xác nhận của UBND xã Hiệp Bình Chánh năm 1987.

Năm 1999, gia đình tôi có làm tờ khai đăng ký nhà đất, có bản đồ hiện trạng của lô đất, trên bản đồ có ghi số thửa, số tờ. Như vậy có đủ để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Nếu được thì có phải đóng thuế?

Trong trường hợp bên bán đất (hàng xóm) gây khó dễ thì gia đình tôi có đảm bảo việc mua bán hợp pháp giữa ba tôi và bác ấy? Gia đình tôi phải làm thế nào để được UBND xã, phường... xác nhận không có tranh chấp vì trước đây nghe má chồng tôi kể họ có qua nhà tôi làm khó dễ một lần nhằm đòi lại đất nhưng không được do má tôi có văn tự mua bán nhà?

Mong được tư vấn. Xin cảm ơn và mong trả lời.

Vân. Lê (van.lechm@...)

Trả lời
 

Trường hợp thửa đất xin cấp giấy chứng nhận có tranh chấp thì UBND xã Hiệp Bình Chánh sẽ không có cơ sở để xác nhận là thửa đất không có tranh chấp cho đến khi bạn phải giải quyết xong tranh chấp đó.

Về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, bạn có thể tham khảo điều 136 Luật đất đai. Cụ thể:

Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại UBND xã, phường, thị trấn mà một bên hoặc các bên đương sự không nhất trí thì được giải quyết như sau:

1. Tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đương sự có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 điều 50 của Luật đất đai và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do tòa án nhân dân giải quyết;

2. Tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đương sự không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 điều 50 của luật này được giải quyết như sau:

a) Trường hợp chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải quyết lần đầu mà một bên hoặc các bên đương sự không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết; quyết định của chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là quyết định giải quyết cuối cùng;

b) Trường hợp chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết lần đầu mà một bên hoặc các bên đương sự không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường; quyết định của bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường là quyết định giải quyết cuối cùng.

Trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo khoản 1 điều 50 Luật đất đai) đối với phần diện tích nhà và đất trên thì bạn sẽ không phải trả tiền sử dụng đất nhưng nộp lệ phí trước bạ theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên cần lưu ý, nếu nguồn gốc nhà đất sử dụng từ trước ngày 17-10-1993 nêu trên là do lấn chiếm xây dựng nhà ở và nếu đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bạn sẽ bị thu tiền sử dụng đất bằng 50% theo giá đất do UBND Tp.HCM quy định đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở mới; thu bằng 100% theo giá đất ở do UBND Tp.HCM quyết định phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích ngoài hạn mức giao đất ở.

Bạn có thể liên hệ UBND quận Thủ Đức để được hướng dẫn cụ thể hơn.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu

Dành cho người xây nhà