Cách tính thuế thu nhập cá nhân?

07/05/2011 10:09

Hỏi: Cách tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền mua căn hộ chung cư đang xây dựng như thế nào?

Cho ví dụ cụ thể minh họa trong trường hợp đã đóng đợt 1 là 40% giá trị căn hộ. Ngoài thuế TNCN thì còn phải đóng thêm khoản nào nữa không? (H. Quang)

Trả lời

Điều 2, Thông tư 12/2011/TT-BTC ngày 26/1/2011 của Bộ tài chính về sửa đổi Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính (“ Thông tư 12”) quy định:

"Đối với cá nhân đã có nhà ở, đất ở nay có phát sinh thêm việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thì thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng này không được áp dụng quy định miễn thuế thu nhập cá nhân".

Theo đó, thu nhập tính thuế đối với việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai được xác định bằng (=). Tổng giá chuyển nhượng tính theo giá sàn giao dịch trừ (-). Tổng giá mua ghi trên Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Thuế suất áp dụng là 25% hoặc 2%.

Trong trường hợp của bạn, giá mua và giá bán được xác định cụ thể như sau:

a) Giá mua trong trường hợp mới chỉ góp một phần vốn (chưa nộp đủ số tiền theo hợp đồng):

Giá mua = Tổng số vốn phải góp theo hợp đồng - Phần vốn góp còn thiếu (chưa nộp) + Các chi phí khác có liên quan.

b) Giá bán được xác định theo hợp đồng chuyển nhượng, tuy nhiên nếu giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng và trong tờ khai thuế không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế ấn định giá chuyển nhượng để tính thuế sau khi tham khảo giá tại sàn giao dịch bất động sản của chủ dự án hoặc sàn giao dịch bất động sản nơi có bất động sản chuyển nhượng, nếu không xác định được giá sàn giao dịch thì áp dụng thuế suất 2% trên tổng giá mua ghi trong Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Công ty Luật Thiên Bình
(Theo landtoday)

Dành cho người xây nhà