Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Chính sách đền bù nhà trong diện quy hoạch

16/08/2010 16:13

Hỏi: Tôi có mua căn nhà ở đường Nguyễn Súy, quận Tân Phú vào tháng 1/ 2008. Tới tháng 12/2008 có quyết định giải tỏa toàn bộ nhà thành đường nhưng tôi hoàn toàn không được thông báo và chỉ biết vào đầu năm 2010.

Khi tôi lên hỏi thì quận trả lời nhà chỉ được sửa chữa cấp 4, quy hoạch không biết tới bao giờ thực hiện. Tôi đã dồn tiền bạc để mua căn nhà trên. Tôi muốn hỏi khi quy hoạch, sẽ được đền bù theo phương thức nào? nếu không quy hoạch, thì bao lâu sẽ biết là bỏ quy hoạch? khi tôi xây sửa lại, việc đền bù sẽ như thế nào?

Xin chân thành cảm ơn!

(mailto: drhonghoa_73@yahoo.com)


- Trả lời:
 
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chúng tôi xin trả lời chị như sau:

- Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định mà phải di chuyển chỗ ở thì được bố trí tái định cư bằng một trong các hình thức sau: Bồi thường bằng nhà ở; Bồi thường giao đất ở mới; Bồi thường bằng tiền để lo chỗ ở mới. Ngoài ra, khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ kinh phí để di chuyển. Người bị thu hồi đất ở mà không còn chỗ ở khác thì trong thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới (bố trí vào khu tái định cư) được bố trí vào nhà ở tạm hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà ở.

Về việc quy hoạch kế hoạch sử dụng đất:

- Điều 29 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ, đối với diện tích đất để thực hiện dự án phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, thì Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ này hay kỳ tiếp theo, nếu sau 3 năm chưa thực hiện. Đối với diện tích đất thực hiện các công trình, dự án đầu tư phục vụ phát triển kinh tế, xác định được nhà đầu tư vào năm cuối của thời hạn 3 năm, thì Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải công bố điều chỉnh hay hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất.

- Ngoài các trường hợp nêu trên, Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phải công bố kế hoạch sử dụng đất đã được xác định, phải thu hồi hay phải chuyển mục đích sử dụng đất nếu sau 3 năm công bố quy hoạch mà không thực hiện.

Về việc xây dựng, sửa chữa nhà trong vùng đã có quy hoạch:

- Căn cứ khoản 3 Điều 62 Luật Xây dựng quy định: Việc xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trong vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện thì chỉ được cấp giấy phép xây dựng tạm có thời hạn theo thời hạn thực hiện quy hoạch.

Theo đ, việc cán bộ Quận Tân Phú trả lời rằng nhà chỉ được sửa chữa cấp 4, nghĩa là chị chỉ có quyền xin xây dựng tạm thời để sử dụng. Khi xin cấp giấy phép xây dựng công trình ngoài các tài liệu quy định, chủ công trình xây dựng còn phải có giấy cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng Khi hết thời hạn theo quy định của giấy phép xây dựng tạm thì chủ công trình xây dựng phải tự phá dỡ; nếu không tự giác dỡ bỏ thì bị cưỡng chế, chủ công trình xây dựng chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế và không được đền bù. Và việc cho phép xây dựng trong trường hợp này thì Nhà nước sẽ không phải bồi thường.

Chúng tôi hy vọng rằng, phần giải đáp của chúng tôi phần nào đã giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà chị đang quan tâm.

(Theo Thanh niên)

Dành cho người xây nhà