Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Chuyển đất ruộng thành đất ở và tách sổ

14/08/2010 08:24

Hỏi: Cha mẹ chồng tôi có 3.850m2 đất ruộng ở Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp.HCM. Hiện gia đình tôi muốn chuyển đổi công năng sang đất thổ cư và tách ra làm bốn sổ hồng: ba sổ 1.000 m2/sổ, còn lại là 850m2. Như vậy có được không? Chi phí khoảng bao nhiêu?

Xin cảm ơn.


Duong Thi Minh Phuong (minhphuong867@... )

- Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Đất đai thì việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở đối với trường hợp của bạn thuộc thẩm quyền của UBND huyện Bình Chánh. Vì vậy, để biết được thửa đất trên có được phép chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở hay không, cách tốt nhất là bạn nên liên hệ UBND huyện Bình Chánh để được giải đáp.

Theo quy định, để được phép chuyển mục đích sử dụng đất, bạn cần nộp một bộ hồ sơ (gồm có đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) đến UBND huyện Bình Chánh.

UBND huyện Bình Chánh sẽ căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết, hoặc quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt (trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết thì UBND huyện Bình Chánh sẽ căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt) để xem xét đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất của cha mẹ chồng bạn.

Trong trường hợp được UBND huyện Bình Chánh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở thì cha mẹ chồng bạn mới có thể tiến hành thủ tục tách thửa với các diện tích nêu trên. Trường hợp UBND huyện Bình Chánh không cho phép chuyển mục đích thì việc tách thửa đất nông nghiệp của cha mẹ chồng bạn phải phù hợp điều kiện về diện tích tối thiểu quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định 19/2009/QĐ-UBND ngày 25-2-2009 của UBND TP.HCM.

Khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở phải đóng tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp (điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định 198/2007/NĐ-CP ngày 3-12-2004 của Chính phủ).

Giá đất áp dụng để xác định nghĩa vụ tài chính là giá đất do UBND TP.HCM quyết định tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ. Ngoài ra bạn còn phải đóng các khoản lệ phí khác để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bạn có thể liên hệ UBND huyện Bình Chánh để được giải đáp về mức chi phí cụ thể trong trường hợp tách thửa đất và được phép chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở đối với thửa đất trên.

LS NGUYỄN VĂN HẬU

(Theo Tuổi trẻ)

Dành cho người xây nhà