Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Chuyển mục đích sử dụng đất trong quy hoạch có được không?

11/11/2014 15:20

Hỏi: Hiện ông Lê Văn Mậu đang sử dụng 400m2 đất nông nghiệp, nhưng ông dự định chuyển mục đích sử dụng 1 phần mảnh đất sang đất ở.

UBND tỉnh vừa công bố thửa đất này nằm trong quy hoạch dự án, tuy nhiên, chưa có quyết định hay thông báo thu hồi đất. Như vậy, ông Mậu có được làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất không?

đất trong quy hoạch
Đất trong quy hoạch vẫn được chuyển mục đích sử dụng nều đáp ứng
điều kiện pháp luật quy định. (Ảnh minh họa, nguồn: internet)

Trả lời:

Theo Khoản 2, Điều 49, Luật Đất đai năm 2013, đối với trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, chủ sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và thực hiện các quyền của chủ sử dụng đất theo quy định của pháp luật (gồm các quyền quy định ở khoản 1, Điều 167, Luật này như quyền chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê lại, cho thuê, tặng cho, thừa kế, góp vốn, thế chấp quyền sử dụng đất).

Về việc chuyển mục đích sử dụng đất, Điều 52 và Điểm d, Điểm e, Khoản 1, Điều 57, Luật Đất đai năm 2013 quy định, căn cứ để cho phép chủ sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở hoặc đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp như sau: Việc chuyển mục đích sử dụng đất đó phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện (đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt) và đơn chuyển mục đích sử dụng đất thể hiện nhu cầu sử dụng đất của người yêu cầu.

Đối với trường hợp ông Lê Văn Mậu đang sử dụng 400m2 đất nông nghiệp, hiện có dự định xin chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất sang đất ở để làm nhà, việc chuyển mục đích sử dụng đất này phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện (quận, thành phố thuộc tỉnh, huyện, thị xã) nơi có đất. Trường hợp thửa đất ông Mậu đang sử dụng phù hợp với kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất làm đất ở khu dân cư thì ông có thể làm đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.

Còn trường hợp kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện tiếp tục sử dụng đất đó vào mục đích nông nghiệp hoặc mục đích khác, dự án khác mà không phải để làm đất ở khu dân cư, ông Mậu sẽ không được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Luật sư Lê Văn Đài
(Văn phòng Luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội)

(Theo Chính phủ)
 

Dành cho người xây nhà